Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гошо намери 38 резултата / The search @pseudo Гошо found 38 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Агент "Гошо" Петко Иванов Драгоев

Дата на раждане: 20.03.1942
Място на раждане: гр. София
Петко Иванов Драгоев Дата на раждане 20.03.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Петров на 26.09.1977 г., регистриран на 03.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Командване на Сухопътните войски-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26741 и работно дело IР-12042 Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление "Военна полиция" от 10.11.1994 г. до 27.08.1996 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Гошо" Драговест Горанов Горанов

Дата на раждане: 20.05.1952
Място на раждане: гр. Ямбол
Драговест Горанов Горанов Дата на раждане 20.05.1952 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител кап. Иван Тодоров Карнобатлов на 07.07.1973 г., регистриран на 10.08.1973 г.; възстановен от кап. С. Софрониев на 25.03.1981 г. Ръководил го служител кап. Иван Тодоров Карнобатлов; кап. С. Софрониев; о. р. Орлин Г. Владиков; о. р. Иван Д. Божиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-отделение "разузнавателно"; ДС, ПГУ-III, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3982 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 29.01.2002 г. до 30.10.2003 г. и от 08.09.2008 г. до 18.01.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 177/ 12.01.2011 г. – политически кабинети
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Гошо" Дечко Иванов Петков

Дата на раждане: 17.11.1966
Място на раждане: с. Брягово, обл. Пловдив
Дечко Иванов Петков Дата на раждане 17.11.1966 г. Място на раждане с. Брягово, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Димчо Ив. Димов на 06.11.1987 г., регистриран на 27.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Ив. Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2821/ 10.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 39/ 02.02.1990 г. на делата на агент "Гошо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Първомай, издигнат от Партия "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-560/ 05.10.2015 г. – община Първомай Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-357
от 18.06.2014 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Агент; съдържател на явочна квартира "Гошо; Варна" Димитър Жеков Димитров

Дата на раждане: 31.01.1941
Място на раждане: с. Поляна, обл. Ямбол
Димитър Жеков Димитров Дата на раждане 31.01.1941 г. Място на раждане с. Поляна, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Стоян Величков на 26.06.1969 г., регистриран на 31.07.1969 г.; възстановен от о. р. Евгени Йорданов на 20.11.1986 г. и регистриран на 16.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Величков; о. р. Любен Денчев; кап. Васил Атанасов; о. р. Г. Панов; о. р. Г. Кръстев; о. р. Стефан Нейчев; о. р. Генов; о. р. Евгени Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-II, управление II-Х-II, управление VI-VI-I, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Гошо; Варна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-29198 и работно дело IР-14881; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на Я/К "Варна". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2000 г. до 2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Гошо " Дечко Иванов Петков

Дата на раждане: 17.11.1966
Място на раждане: С. Брягово, обл. Пловдив
Дечко Иванов Петков Дата на раждане 17.11.1966 г. Място на раждане С. Брягово, обл. Пловдив Вербувал го служител Димчо Ив. Димов на 06.11.1987 г. Ръководил го служител Димчо Ив. Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо за унищожаване с протокол № 39/ 02.02.1990 г. на делата на агент "Гошо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Първомай, издигнат от Коалиция "Заедно за Първомайско"
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Гошо; Камберов; Каменов" Светозар Йорданов Филипов

Дата на раждане: 23.07.1930
Място на раждане: гр. София
Светозар Йорданов Филипов Дата на раждане 23.07.1930 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Асен Тодоров на 12.02.1976 г., регистриран на 19.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Асен Тодоров; о. р. Н. Осиковски; о. р. Ст. Бозуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, СГУ на МВР-ДС-III-III по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо; Камберов; Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1666/ 28.03.1990 г. с искане "да бъдат предадени за унищожение картоните" на аг. "Каменов". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/-съдружник в дружество - купувач по договор за приватизационна продажба – "Метропроект 2000" ООД Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Агент "Гошо" Гюкчан Ахмед Ахмед

Дата на раждане: 27.01.1962
Място на раждане: гр. Разград
Гюкчан Ахмед Ахмед Дата на раждане 27.01.1962 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител ст. лейт. Славчо Дечев Славов на 01.12.1989 г., регистриран на 07.12.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Славчо Дечев Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-914 (Рз); рег. дневник; картон – обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Синя вода от 13.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Общински съветник от 17.11.1999 г. до 07.11.2003 г. Заместник-кмет на община Лозница от 26.11.2003 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Гюкчан Ахмед Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Гошо" Наско Бонев Ангелов

Дата на раждане: 13.04.1957
Място на раждане: гр. Хасково
Наско Бонев Ангелов Дата на раждане 13.04.1957 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Петров на 28.11.1987 г., регистриран на 10.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-150 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-137 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-547/ 09.09.2015 г. – приватизираните общински предприятия към община Хасково
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Гошо" Евгени Николов Христофоров

Дата на раждане: 08.09.1964
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Варна
Евгени Николов Христофоров Дата на раждане 08.09.1964 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Сергей Федеев Луканов на 29.06.1987 г., регистриран на 27.07.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Сергей Федеев Луканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 09, отделение 04-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-1426; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7377/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Долни Чифлик, издигнат от МК "АРД" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Агент; секретен сътрудник "Гошо" Драговест Горанов Горанов

Дата на раждане: 20.05.1952
Място на раждане: гр. Ямбол
Драговест Горанов Горанов Дата на раждане 20.05.1952 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител кап. Иван Тодоров Карнобатлов на 07.07.1973 г., регистриран на 10.08.1973 г.; възстановен от кап. С. Софрониев на 25.03.1981 г. Ръководил го служител кап. Иван Тодоров Карнобатлов; кап. С. Софрониев; о. р. Орлин Г. Владиков; о. р. Иван Д. Божиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-отделение "разузнавателно"; ДС, ПГУ-III, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3982 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Служба на говорителя" в МВнР от 08.09.2008 г. до 18.01.2010 г. Говорител на МВнР от 19.01.2010 г. до 21.02.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент; секретен сътрудник "Гошо" Нанчо Николов Видев

Дата на раждане: 23.09.1948
Място на раждане: гр. Казанлък
Нанчо Николов Видев Дата на раждане 23.09.1948 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Господин Иванов Петков на 26.03.1968 г., регистриран на 04.04.1968 г. Ръководил го служител о. р. Господин Иванов Петков; о. р. Софроний Софрониев; о. р. Дим. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР- II армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С-158/ 29.03.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IА-3926 (Пд); писмо вх. № И-2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване без протокол на дело IР-712 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Ведомствени имоти" от 07.03.1997 г. до 07.05.1997 г. Главен секретар от 07.05.1997 г. до 20.05.1999 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Гошо" Петко Иванов Драгоев

Дата на раждане: 20.03.1942
Място на раждане: гр. София
Петко Иванов Драгоев Дата на раждане 20.03.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Петров на 26.09.1977 г., регистриран на 03.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Командване на Сухопътните войски-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26741 и работно дело IР-12042 Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Зам.началник на Главния щаб на Сухопътните войски от 01.09.1996 г. до 20.07.2000 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители. Обявен с решение № 144/ 22.06.2010 г. - Служба "Военна полиция"
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Гошо" Петко Иванов Драгоев

Дата на раждане: 20.03.1942
Място на раждане: гр. София
Петко Иванов Драгоев Дата на раждане 20.03.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Петров на 26.09.1977 г., регистриран на 03.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Командване на Сухопътните войски-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26741 и работно дело IР-12042 Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Обединение на българските патриоти" в 25-и ИР-София
Решение N° 2-594
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Габрово

Агент "Гошо" Румен Борисов Маринов

Дата на раждане: 14.01.1963
Място на раждане: гр. Габрово
Румен Борисов Маринов Дата на раждане 14.01.1963 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Йордан Генков Генев на 23.11.1983 г., регистриран на 07.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Генков Генев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-835 (Гб); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР- 327 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в община Габрово, издигнат от Местна коалиция "Будно Габрово" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-308
от 12.02.2014 г.
община Балчик

Агент "Гошо" Ахмед Исмаил Ахмед

Дата на раждане: 10.09.1936
Място на раждане: с. Черна, обл. Добрич
Ахмед Исмаил Ахмед Дата на раждане 10.09.1936 г. Място на раждане с. Черна, обл. Добрич Вербувал го служител лейт. Петър Великов Ташков на 13.08.1971 г., регистриран на 19.08.1971 г. Ръководил го служител лейт. Петър Великов Ташков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-806 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр.; протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-806 (Тх) (налично); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-134 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1991 г. до м. октомври 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Гошо" Дечко Иванов Петков

Дата на раждане: 17.11.1966
Място на раждане: с. Брягово, обл. Пловдив
Дечко Иванов Петков Дата на раждане 17.11.1966 г. Място на раждане с. Брягово, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Димчо Ив. Димов на 06.11.1987 г., регистриран на 27.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Ив. Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; писмо за унищожаване с протокол № 39/ 02.02.1990 г. на делата на агент "Гошо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Първомай, издигнат от МКП "ЗАЕДНО ЗА ПЪРВОМАЙСКО" Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-33
от 11.07.2012 г.
Медицински университет София

Агент "Гошо" Кънчо Трифонов Чамов

Дата на раждане: 01.11.1944
Място на раждане: гр. Стара Загора
Кънчо Трифонов Чамов Дата на раждане 01.11.1944 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Г. Георгиев на 29.04.1980 г., регистриран на 08.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Г. Георгиев; о. р. Методи Александров; о. р. Емил Копанаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление VI-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Гошо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 22.12.2006 г. до 30.06.2009 г. Ръководител на катедра от 01.07.2009 г.
Решение N° 2-560
от 05.10.2015 г.
община Първомай

Агент "Гошо" Дечко Иванов Петков

Дата на раждане: 17.11.1966
Място на раждане: с. Брягово, обл. Пловдив
Дечко Иванов Петков Дата на раждане 17.11.1966 г. Място на раждане с. Брягово, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Димчо Ив. Димов на 06.11.1987 г., регистриран на 27.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Ив. Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2821/ 10.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 39/ 02.02.1990 г. на делата на агент "Гошо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.11.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Гошо " Евгени Николов Христофоров

Дата на раждане: 08.09.1964
Място на раждане: Гр. Бяла, обл. Варна
Евгени Николов Христофоров Дата на раждане 08.09.1964 г. Място на раждане Гр. Бяла, обл. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Сергей Федеев Луканов на 29.06.1987 г., регистриран на 27.07.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Сергей Федеев Луканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 09, отделение 04-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-1426; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7377/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Долни Чифлик, издигнат от ДСБ
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Гошо " Здравчо Евтимов Гелев

Дата на раждане: 07.10.1950
Място на раждане: С. Трекляно, общ. Кюстенидл
Здравчо Евтимов Гелев Дата на раждане 07.10.1950 г. Място на раждане С. Трекляно, общ. Кюстенидл Вербувал го служител Ст. лейт. Васил Венев Станойков на 06.11.1979 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Васил Венев Станойков; Васил Георгиев; ст. лейт. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ, отдел РО, отделение РО-11 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1296 (Кв) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Трекляно, издигнат от ВМРО – Българско национално движение
Решение N° 100
от 18.11.2009
Агенцията за приватизация

Агент "Гошо" Валентин Димитров Христов

Дата на раждане: 06.04.1952
Място на раждане: гр. Варна
Валентин Димитров Христов Дата на раждане 06.04.1952 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Георги Иванов Иронов на 05.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Иванов Иронов; лейт. Красимир Бориславов Корнажев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отдел VI, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-3808 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к регионално бюро – гр. Русе от 15.06.1996 г. до 10.07.1997 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Гошо" Евгени Николов Христофоров

Дата на раждане: 08.09.1964
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Варна
Евгени Николов Христофоров Дата на раждане 08.09.1964 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Сергей Федеев Луканов на 29.06.1987 г., регистриран на 27.07.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Сергей Федеев Луканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 09, отделение 04-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-1426; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7377/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Долни Чифлик, издигнат от Местна коалиция "ГОРД" – ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОЛНИ ЧИФЛИК Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Гошо" Методи Иванов Попов

Дата на раждане: 04.09.1939
Място на раждане: с. Златолист, обл. Благоевград
Методи Иванов Попов Дата на раждане 04.09.1939 г. Място на раждане с. Златолист, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Стоян Иванов Цинцаров на 02.08.1979 г., регистриран на 20.08.1979 г. Ръководил го служител лейт. Стоян Иванов Цинцаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2865 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Методи Иванов Попов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 188/ 23.02.2011 г. - Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Решение N° 2-1006
от 06.07.2017 г.
община Велики Преслав

Агент "Гошо" Петър Христов Петров

Дата на раждане: 27.04.1938
Място на раждане: с. Сушина, обл. Шумен
Петър Христов Петров Дата на раждане 27.04.1938 г. Място на раждане с. Сушина, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Борис Игов Дамянов на 12.06.1958 г., регистриран на 18.06.1958 г. Ръководил го служител о. р. Борис Игов Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-V РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-18905; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 1738/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело ІА-33028. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент; секретен сътрудник "Гошо" Нанчо Николов Видев

Дата на раждане: 23.09.1948
Място на раждане: гр. Казанлък
Нанчо Николов Видев Дата на раждане 23.09.1948 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Господин Иванов Петков на 26.03.1968 г., регистриран на 04.04.1968 г. Ръководил го служител о. р. Господин Иванов Петков; о. р. Софроний Софрониев; о. р. Дим. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР- II армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С-158/ 29.03.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IА-3926 (Пд); писмо вх. № И-2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване без протокол на дело IР-712 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за общински съветник в община Казанлък, издигнат от "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАHЛЪК" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 283/ 16.11.2011 г. – Министерството на земеделието и храните Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Гошо" Драговест Горанов Горанов

Дата на раждане: 20.05.1952
Място на раждане: гр. Ямбол
Драговест Горанов Горанов Дата на раждане 20.05.1952 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител кап. Иван Тодоров Карнобатлов на 07.07.1973 г., регистриран на 10.08.1973 г.; възстановен от кап. С. Софрониев на 25.03.1981 г. Ръководил го служител кап. Иван Тодоров Карнобатлов; кап. С. Софрониев; о. р. Орлин Г. Владиков; о. р. Иван Д. Божиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-отделение "разузнавателно"; ДС, ПГУ-III, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3982 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Делхи от 31.10.2003 г. до 13.04.2006 г.
Решение N° 2-40
от 18.07.2012 г.
Технически университет Габрово

Агент "Гошо" Симеон Иванов Петков

Дата на раждане: 30.08.1943
Място на раждане: с. Гиген, обл. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент; секретен сътрудник "Гошо" Нанчо Николов Видев

Дата на раждане: 23.09.1948
Място на раждане: гр. Казанлък
Нанчо Николов Видев Дата на раждане 23.09.1948 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Господин Иванов Петков на 26.03.1968 г., регистриран на 04.04.1968 г. Ръководил го служител о. р. Господин Иванов Петков; о. р. Софроний Софрониев; о. р. Дим. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР- II армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С-158/ 29.03.1990 г. за необходимост за унищожаване на лично дело IА-3926 (Пд); писмо вх. № И-2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване без протокол на дело IР-712 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на общ. Казанлък, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Гошо " Петър Христов Петров

Дата на раждане: 27.04.1937
Място на раждане: с. Сушина, обл. Шумен
Петър Христов Петров Дата на раждане 27.04.1937 г. Място на раждане с. Сушина, обл. Шумен Вербувал го служител Борис Игов Дамянов на 16.06.1958 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Ръководил го служител Борис Игов Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството V РУ МВР София – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; налично л. д. ІА 18905; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Кандидат за кмет на общ. Велики Преслав, обл. Шумен, издигнат от Политически клуб Тракия
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Гошо" Кънчо Трифонов Чамов

Дата на раждане: 01.11.1944
Място на раждане: гр. Стара Загора
Кънчо Трифонов Чамов Дата на раждане 01.11.1944 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Г. Георгиев на 29.04.1980 г., регистриран на 08.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Г. Георгиев; о. р. Методи Александров; о. р. Емил Копанаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление VI-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Гошо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление /директор на дирекция/ "Здравна политика и международно здравно сътрудничество" от 22.03.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Гошо" Здравчо Евтимов Гелев

Дата на раждане: 07.10.1950
Място на раждане: с. Трекляно, обл. Кюстендил
Здравчо Евтимов Гелев Дата на раждане 07.10.1950 г. Място на раждане с. Трекляно, обл. Кюстендил Вербувал го служител ст. лейт. Васил Венев Станойков на 06.11.1979 г., регистриран на 15.11.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Васил Венев Станойков; о. р. Васил Георгиев; ст. лейт. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ, отдел РО, отделение РО-11 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело ІА-1296 (Кн) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение 2-442/ 07.01.2015 г. – община Кюстендил - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Гошо" Валентин Димитров Христов

Дата на раждане: 06.04.1952
Място на раждане: гр. Варна
Валентин Димитров Христов Дата на раждане 06.04.1952 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Георги Иванов Иронов на 05.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Иванов Иронов; лейт. Красимир Бориславов Корнажев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отдел VI, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-3808 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Русе, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 188
от 23.02.2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Агент "Гошо" Методи Иванов Попов

Дата на раждане: 04.09.1939
Място на раждане: с. Златолист, обл. Благоевград
Методи Иванов Попов Дата на раждане 04.09.1939 г. Място на раждане с. Златолист, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Стоян Иванов Цинцаров на 02.08.1979 г., регистриран на 20.08.1979 г. Ръководил го служител лейт. Стоян Иванов Цинцаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2865 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на опитна станция по сортоизпитване - гр. Петрич, Държавна сортова комисия от 01.04.1998 г. до 10.11.1999 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Методи Иванов Попов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Гошо" Евгени Николов Христофоров

Дата на раждане: 08.09.1964
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Варна
Евгени Николов Христофоров Дата на раждане 08.09.1964 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Сергей Федеев Луканов на 29.06.1987 г., регистриран на 27.07.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Сергей Федеев Луканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 09, отделение 04-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-1426; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7377/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Долни Чифлик, издигнат от Местна коалиция "ГОРД" – ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОЛНИ ЧИФЛИК Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Гошо" Кеворк Хазарос Хазарян

Дата на раждане: 25.06.1960
Място на раждане: гр. Хасково
Кеворк Хазарос Хазарян Дата на раждане 25.06.1960 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 08.09.1986 г., регистриран на 15.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 544/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното и работното дело на рег. № 79752. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ГОРДА България" в 29-и МИР-Хасково Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кеворк Хазарос Хазарян към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Гошо; Камберов; Каменов" Светозар Йорданов Филипов

Дата на раждане: 23.07.1930
Място на раждане: гр. София
Светозар Йорданов Филипов Дата на раждане 23.07.1930 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Асен Тодоров на 12.02.1976 г., регистриран на 19.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Асен Тодоров; о. р. Н. Осиковски; о. р. Ст. Бозуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, СГУ на МВР-ДС-III-III по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо; Камберов; Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1666/ 28.03.1990 г. с искане "да бъдат предадени за унищожение картоните" на аг. "Каменов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Гошо" Васил Георгиев Петров

Дата на раждане: 12.08.1947
Място на раждане: гр. Пловдив
Васил Георгиев Петров Дата на раждане 12.08.1947 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител майор Анастас Хр. Василев на 02.10.1967 г., регистриран на 11.10.1967 г. Ръководил го служител майор Анастас Хр. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-II армия-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Пловдив от 02.11.1999 г. до 12.11.2007 г. Заместник кмет на район Западен от 12.11.2007 г. до 2011 г. За Васил Георгиев Петров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Гошо" Александър Александров Савов

Дата на раждане: 13.04.1966
Място на раждане: гр. София
Александър Александров Савов Дата на раждане 13.04.1966 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Константин Николов Гребенаров на 17.01.1989 г., регистриран на 24.01.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Константин Николов Гребенаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35064; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма - длъжник – ЕТ „АЛКОМЕРС АЛ.САВОВ”, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Александров Савов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More