Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гошо; Варна намери 1 резултата / The search @pseudo Гошо; Варна found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-357
от 18.06.2014 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Агент; съдържател на явочна квартира "Гошо; Варна" Димитър Жеков Димитров

Дата на раждане: 31.01.1941
Място на раждане: с. Поляна, обл. Ямбол
Димитър Жеков Димитров Дата на раждане 31.01.1941 г. Място на раждане с. Поляна, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Стоян Величков на 26.06.1969 г., регистриран на 31.07.1969 г.; възстановен от о. р. Евгени Йорданов на 20.11.1986 г. и регистриран на 16.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Величков; о. р. Любен Денчев; кап. Васил Атанасов; о. р. Г. Панов; о. р. Г. Кръстев; о. р. Стефан Нейчев; о. р. Генов; о. р. Евгени Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-II, управление II-Х-II, управление VI-VI-I, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Гошо; Варна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-29198 и работно дело IР-14881; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на Я/К "Варна". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2000 г. до 2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More