Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Градев намери 1 резултата / The search @pseudo Градев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Градев" Огнян Райчев Пишев

Дата на раждане: 08.09.1951
Място на раждане: гр. София
Огнян Райчев Пишев Дата на раждане 08.09.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап Валентин Радомирски на 15.09.1983 г. Ръководил го служител кап Валентин Радомирски; кап. Димитър Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Градев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 15569; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик във Вашингтон от 10.12.1990 г. до 01.07.1994 г. Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More