Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Градина намери 4 резултата / The search @pseudo Градина found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-391
от 10.09.2014 г.
Лесотехнически университет

Съдържател на явочна квартира "Градина" Борис Неделчев Пеев

Дата на раждане: 15.05.1930
Място на раждане: гр. Казанлък
Борис Неделчев Пеев Дата на раждане 15.05.1930 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Здравко Бонев на 03.03.1985 г., регистриран на 14.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Здравко Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС- Х РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Градина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1677/ 28.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 79/ 20.02.1990 г. материалите на Я/К "Градина". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра „Екология, опазване и възстановяване на природната среда“ през 1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Градина" Александър Бончев Макелов

Дата на раждане: 19.02.1941
Място на раждане: с. Рогош, обл. Пловдив
Александър Бончев Макелов Дата на раждане 19.02.1941 г. Място на раждане с. Рогош, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Христо Стойчев на 22.09.1982 г., регистриран на 12.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Христо Стойчев; о. р. Станислав Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Стара Загора по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Градина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 41а/ 09.04.1990 г. за унищожаване делото на "Градина". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка Българска” ЕООД – гр. Нова Загора Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Съдържател на явочна квартира "Градина" Златко Живков Радев

Дата на раждане: 18.09.1947
Място на раждане: гр. Петрич
Златко Живков Радев Дата на раждане 18.09.1947 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Йерусалим Стоянов на 10.05.1976 г., регистриран на 26.05.1976 г. Ръководил го служител о. р. Йерусалим Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Градина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 3/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на дело IЯ-306 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК от м. октомври 1991 г. до м. ноември 1991 г. Зам.кмет на общината от м. ноември 1995 г. до м. ноември 2000 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Градина" Александър Бончев Макелов

Дата на раждане: 19.02.1941
Място на раждане: с. Рогош, обл. Пловдив
Александър Бончев Макелов Дата на раждане 19.02.1941 г. Място на раждане с. Рогош, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Христо Стойчев на 22.09.1982 г., регистриран на 12.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Христо Стойчев; о. р. Станислав Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Стара Загора по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Градина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 41а/ 09.04.1990 г. за унищожаване делото на "Градина". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор ХЕИ - Стара Загора от 1990 г. до 1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More