Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Граната намери 1 резултата / The search @pseudo Граната found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 146
от 29.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Граната" Петър Власев Данчев

Дата на раждане: 25.04.1954
Място на раждане: с. Граматиково, обл. Бургас
Петър Власев Данчев Дата на раждане 25.04.1954 г. Място на раждане с. Граматиково, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Стайков на 30.04.1986 г., регистриран на 20.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Николай Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Граната Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2951/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 133/ 20.06.1990 г. личното дело на Я/К "Граната". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.10.1998 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More