Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Граничар намери 3 резултата / The search @pseudo Граничар found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-764
от 16.11.2016 г.
община Драгоман

Съдържател на явочна квартира "Граничар" Богиня Драганова Георгиева

Дата на раждане: 26.08.1946
Място на раждане: с. Прекръсте, обл. Софийска
Богиня Драганова Георгиева Дата на раждане 26.08.1946 г. Място на раждане с. Прекръсте, обл. Софийска Вербувал я служител ст. лейт. Валери Вълов на 02.12.1983 г., регистрирана на 16.12.1983 г. Ръководил я служител ст. лейт. Валери Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Граничар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3174/ 05.09.1990 г. за унищожаване с протокол № 168/ 1990 г. материалите на Я/К "Граничар". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Драгоман от 01.04.1990 г. до 01.12.1990 г. Общински съветник от 04.11.1991 г. до 22.11.1995 г. Общински съветник от 03.11.1999 г. до 14.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Граничар " Иван Георгиев Лилкин

Дата на раждане: 11.10.1949
Място на раждане:
Иван Георгиев Лилкин Дата на раждане 11.10.1949 г. Място на раждане Вербувал го служител Капитан В. Ангелов на 11.06.1986 г., Решение № 18/ 25.10.2007 г. 8 регистриран на 20.06.1986 г. Ръководил го служител Капитан В. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление шесто-ДС-МВР – Михайловград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Граничар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо за унищожаване на дело на ЯК „Граничар” вх. № 2019/ 25.04.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01- 08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Чипровци, обл. Монтана, издигнат от Атака
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Граничар" Иван Георгиев Лилкин

Дата на раждане: 11.10.1949
Място на раждане: гр. Чипровци
Иван Георгиев Лилкин Дата на раждане 11.10.1949 г. Място на раждане гр. Чипровци Вербувал го служител Капитан В. Ангелов на 11.06.1986 г., регистриран на 20.06.1986 г. Ръководил го служител Капитан В. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР–Михайловград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Граничар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 372/ 02.03.1990 г. делото на ЯК "Граничар"; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More