Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Графа намери 1 резултата / The search @pseudo Графа found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Съдържател на явочна квартира "Графа" Петър Стефанов Карамомчев

Дата на раждане: 25.01.1950
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Стефанов Карамомчев Дата на раждане 25.01.1950 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Огнян Иванов на 26.10.1984 г., регистриран на 08.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Графа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2917/ 23.07.1990 г. за изключване на Я/К "Графа". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на кооперация – длъжник „ИНТЕРКООП ИНЖЕНЕРИНГ-90”, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More