Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Грозданов намери 2 резултата / The search @pseudo Грозданов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-180
от 21.05.2013 г.
община Провадия

Агент "Грозданов" Злати Калушев Танушев

Дата на раждане: 11.08.1939
Място на раждане: с. Блъсково, обл. Варна
Злати Калушев Танушев Дата на раждане 11.08.1939 г. Място на раждане с. Блъсково, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Васил Кръстев Димитров на 22.01.1958 г., регистриран на 06.02.1958 г. Ръководил го служител о. р. Васил Кръстев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Грозданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон и обр. 4; протокол № 1349/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-35480. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1993 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Грозданов" Георги Николов Дюлгеров

Дата на раждане: 23.11.1935
Място на раждане: гр. София
Георги Николов Дюлгеров Дата на раждане 23.11.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 22.03.1953 г. Ръководил го служител лейт. Ст. Марковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Копривщица Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Грозданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-8842; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1955 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна“ ЕООД Обявява установената и обявена с решение № 2-84/ 03.10.2012 г. – Министерството на здравеопазването - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More