Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гунди; Боро намери 1 резултата / The search @pseudo Гунди; Боро found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Гунди; Боро" Георги Димитров Георгиев

Дата на раждане: 06.03.1948
Място на раждане: гр. Видин
Георги Димитров Георгиев Дата на раждане 06.03.1948 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител лейт. Евгени Миков Банов на 12.12.1975 г., регистриран на 20.12.1975 г. Ръководил го служител лейт. Евгени Миков Банов; о. р. В. Димитров; о. р. Огнян Кръстев; о. р. Иван Петков; о. р. Огнян Асенов; о. р. Олег Миков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гунди; Боро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-435 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-887 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "МАЖИНОАР" ООД, гр. Видин ("МАЖИНОАР" ЕООД – по бюлетина) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Димитров Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More