Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гъба намери 1 резултата / The search @pseudo Гъба found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Съдържател на явочна квартира "Гъба" Пламен Пенев Генчев

Дата на раждане: 07.05.1957
Място на раждане: гр. Русе
Пламен Пенев Генчев Дата на раждане 07.05.1957 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Пл. Стоев на 07.08.1987 г., регистриран на 19.08.1987 г. Ръководил го служител лейт. Пл. Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Гъба Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 16/ 10.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Гъба". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Русе, издигнат от партия "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More