Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гълабов; Азаров намери 1 резултата / The search @pseudo Гълабов; Азаров found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Гълабов; Азаров" Симеон Стоянов Арсов

Дата на раждане: 16.11.1943
Място на раждане: гр. Сливница
Симеон Стоянов Арсов Дата на раждане 16.11.1943 г. Място на раждане гр. Сливница Вербувал го служител о. р. Бено Карлов Панов; на 02.01.1963 г., регистриран на 25.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Бено Карлов Панов; о. р. Веселин Кирилов Иванов; о. р. Досю Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-I армия-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гълабов; Азаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-19211 и в работно дело IР-3135; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник „СИМЕОН – ИМЕКС - СИМЕКС” ООД, гр. Сливница Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник „СИМЕОН АРСОВ” ЕООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More