Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гълъбов намери 6 резултата / The search @pseudo Гълъбов found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Гълъбов" Любомир Ангелов Петров

Дата на раждане: 29.05.1956
Място на раждане: гр. Монтана
Любомир Ангелов Петров Дата на раждане 29.05.1956 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител кап. Ангел Миланов Николов на 12.10.1977 г., регистриран на 28.10.1977 г. Ръководил го служител кап. Ангел Миланов Николов; лейт. Йордан Георгиев Василев; ст. лейт. Иван Георгиев Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; ОУ на МВР-Михайловград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гълъбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-546 (Мх) и в работно дело IР-9051; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Монтана, издигнат от местна коалиция "БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Ангелов Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Гълъбов" Ебазир Хюсеин Хюсеин

Дата на раждане: 13.02.1968
Място на раждане: гр. Айтос
Ебазир Хюсеин Хюсеин Дата на раждане 13.02.1968 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител ст. лейт. Любомир Кондев на 19.08.1987 г., регистриран на 29.09.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гълъбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Гълъбов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Шиварово от 1999 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Гълъбов" Любен Николов Десев

Дата на раждане: 23.12.1937
Място на раждане: с. Буковец, обл. Видин
Любен Николов Десев Дата на раждане 23.12.1937 г. Място на раждане с. Буковец, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Димитър Герганов на 22.10.1982 г., регистриран на 27.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Герганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гълъбов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 387/ 1990 г. за изключване от агентурния апарат на "Гълъбов"; писмо вх. № 704/ 09.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 140/ 30.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Гълъбов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1990 г. до 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Гълъбов" Любен Николов Десев

Дата на раждане: 23.12.1937
Място на раждане: с. Буковец, обл. Видин
Любен Николов Десев Дата на раждане 23.12.1937 г. Място на раждане с. Буковец, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Димитър Герганов на 22.10.1982 г., регистриран на 27.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Герганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гълъбов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 387/ 1990 г. за изключване от агентурния апарат на "Гълъбов"; писмо вх. № 704/ 09.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 140/ 30.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Гълъбов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по педагогически и психологически науки от 1990 г.
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Агент "Гълъбов" Любомир Ангелов Петров

Дата на раждане: 29.05.1956
Място на раждане: гр. Монтана
Любомир Ангелов Петров Дата на раждане 29.05.1956 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител кап. Ангел Миланов Николов на 12.10.1977 г., регистриран на 28.10.1977 г. Ръководил го служител кап. Ангел Миланов Николов; лейт. Йордан Георгиев Василев; ст. лейт. Иван Георгиев Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; ОУ на МВР-Михайловград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гълъбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-546 (Мх) и в работно дело IР-9051; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 28.10.1991 г. до 19.05.1994 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Ангелов Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Агент "Гълъбов" Божичко Методиев Стоянов

Дата на раждане: 14.12.1953
Място на раждане: гр. Перник
Божичко Методиев Стоянов Дата на раждане 14.12.1953 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител лейт. Павлин Борисов Богданов на 25.11.1980 г., регистриран на 05.12.1980 г. Ръководил го служител лейт. Павлин Борисов Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гълъбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1479 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор в териториално поделение-Перник от 01.02.1997 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More