Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гюров; Асен намери 1 резултата / The search @pseudo Гюров; Асен found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Секретен сътрудник; Агент "Гюров; Асен" Димитър Асенов Тасков

Дата на раждане: 21.09.1943
Място на раждане: гр. София
Димитър Асенов Тасков Дата на раждане 21.09.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Павел Филипов Пройчев на 16.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г.; майор. Иван Костадинов Иванов на 18.07.1989 г., регистриран на 24.07.1989 г. Ръководил го служител майор Павел Филипов Пройчев; о. р. Любен Стоянов; майор Иван Костадинов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; ДС, отдел II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Гюров; Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4345 – 2 тома; лично дело IА-35250; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1394/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на стол от 01.02.2000 г. до 01.12.2000 г.