Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo ДЗИ намери 2 резултата / The search @pseudo ДЗИ found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Съдържател на явочна квартира "ДЗИ" Златко Йосифов Александров

Дата на раждане: 29.06.1961
Място на раждане: гр. Търговище
Златко Йосифов Александров Дата на раждане 29.06.1961 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител о. р. Светлозар Стойнов на 31.07.1986 г., регистриран на 11.08.1986 г. Ръководил го служител о. р. Светлозар Стойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними ДЗИ Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К "ДЗИ". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 13.02.2004 г. до 01.08.2008 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "ДЗИ" Златко Йосифов Александров

Дата на раждане: 29.06.1961
Място на раждане: гр. Търговище
Златко Йосифов Александров Дата на раждане 29.06.1961 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител о. р. Светлозар Стойнов на 31.07.1986 г., регистриран на 11.08.1986 г. Ръководил го служител о. р. Светлозар Стойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними ДЗИ Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К "ДЗИ". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" в 23-и МИР-София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More