Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дамян намери 9 резултата / The search @pseudo Дамян found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Дамян" Костадин Георгиев Филипов

Дата на раждане: 28.03.1947
Място на раждане: гр. Петрич
Костадин Георгиев Филипов Дата на раждане 28.03.1947 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.2004 г. до 14.08.2006 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Дамян" Костадин Георгиев Филипов

Дата на раждане: 28.03.1947
Място на раждане: гр. Петрич
Костадин Георгиев Филипов Дата на раждане 28.03.1947 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.1997 г. до 01.12.1997 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-716/ 27.09.2016 г. – БНТ Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Дамян" Динко Асенов Узунов

Дата на раждане: 18.09.1957
Място на раждане: с. Кирково, обл. Кърджали
Динко Асенов Узунов Дата на раждане 18.09.1957 г. Място на раждане с. Кирково, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Георги Стоянов Иванов на 11.10.1979 г., регистриран на 24.10.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Стоянов Иванов; о. р. Георги Петканов; о. р. Хр. Беловски; о. р. Стефан Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2007 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1701 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на кметство Горно Кирково, общ. Кирково, издигнат от ГЕРБ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Теймен; Дамян " Айдън Фаик Адем

Дата на раждане: 27.02.1961
Място на раждане: Гр. Тервел
Айдън Фаик Адем Дата на раждане 27.02.1961 г. Място на раждане Гр. Тервел Вербувал го служител Ст. лейт. Петър Петров на 24.07.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петър Петров; майор Христо Димитров Митков; Николай Стефанов Чавдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Теймен; Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 3 документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-4 бр., обр. 2 и обр. 9; дело 14925; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Тервел, издигнат от ДПС
Решение N° 2-404
от 01.10.2014 г.
частични местни избори 12.10.2014 г.

Агент "Дамян" Динко Асенов Узунов

Дата на раждане: 18.09.1957
Място на раждане: с. Кирково, обл. Кърджали
Динко Асенов Узунов Дата на раждане 18.09.1957 г. Място на раждане с. Кирково, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Георги Стоянов Иванов на 11.10.1979 г., регистриран на 24.10.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Стоянов Иванов; о. р. Георги Петканов; о. р. Хр. Беловски; о. р. Стефан Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2007 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1701 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на кметство Горно Кирково, общ. Кирково, издигнат от ПП "БСП" Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Дамян" Костадин Георгиев Филипов

Дата на раждане: 28.03.1947
Място на раждане: Гр. Петрич
Костадин Георгиев Филипов Дата на раждане 28.03.1947 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител О. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г. Ръководил го служител О. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на редакционен съвет в БНТ Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Секретен сътрудник "Теймен; Дамян" Айдън Фаик Адем

Дата на раждане: 27.02.1961
Място на раждане: гр. Тервел
Айдън Фаик Адем Дата на раждане 27.02.1961 г. Място на раждане гр. Тервел Вербувал го служител Ст. лейт. Петър Петров на 24.07.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петър Петров; майор Христо Димитров Митков; о. р. Николай Стефанов Чавдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Теймен; Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-4 бр., обр. 2 и обр. 9; дело 14925; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на община Тервел от 1990 г. до 1991 г.; Заместник-кмет на община Тервел от 1991 г. до 1995 г.; Общински съветник от 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Теймен; Дамян" Айдън Фаик Адем

Дата на раждане: 27.02.1961
Място на раждане: гр. Тервел
Айдън Фаик Адем Дата на раждане 27.02.1961 г. Място на раждане гр. Тервел Вербувал го служител Ст. лейт. Петър Петров на 24.07.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петър Петров; майор Христо Димитров Митков; о. р. Николай Стефанов Чавдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Теймен; Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-4 бр., обр. 2 и обр. 9; дело 14925; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Тервел, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Дамян" Костадин Георгиев Филипов

Дата на раждане: 28.03.1947
Място на раждане: Гр. Петрич
Костадин Георгиев Филипов Дата на раждане 28.03.1947 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител О. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г. Ръководил го служител О. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Програмен директор от 01.01.1989 г. до 06.07.1991 г. Зам. главен редактор от 07.07.1991 г. до 31.03.1993 г. Ръководител екип от 01.04.1993 г. до 01.09.1993 г. Зав. кореспондентски пункт от 01.12.1993г. до 30.09.1997г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More