Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дамянов намери 9 резултата / The search @pseudo Дамянов found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Агент "Дамянов" Митко Николов Попов

Дата на раждане: 12.03.1964
Място на раждане: гр. Свиленград
Митко Николов Попов Дата на раждане 12.03.1964 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Коста Македонски на 23.03.1984 г., регистриран на 29.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Коста Македонски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-832 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-1630 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 185/ 15.02.2011 г. – Агенция "Митници"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Сътрудник "Дичев; Дамянов" Стефан Петров Дичев

Дата на раждане: 10.03.1940
Място на раждане: с. Манастир, обл. Пловдив
Стефан Петров Дичев Дата на раждане 10.03.1940 г. Място на раждане с. Манастир, обл. Пловдив Вербувал го служител полк. Петър Иванов Бъчваров на 06.10.1975 г. Ръководил го служител полк. Петър Иванов Бъчваров; полк. Борис Митков Иванов; полк. Георги Петров Тачев; Георги Йорданов Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Дичев; Дамянов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр.2 и обр. 9; дело № 10370; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 1066/ 01.04.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по машинни науки от 2003 г. до 2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Петров Дичев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Съдържател на явочна квартира "Дамянов; Новата" Валентин Андреев Костов

Дата на раждане: 28.10.1949
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Валентин Андреев Костов Дата на раждане 28.10.1949 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител вербуван на 16.09.1974 г., възстановен от о. р. Валери Белчев на 15.04.1986 г. и регистриран на 21.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Валери Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дамянов; Новата Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С-12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-509 (Рс); писмо рег. № С-16/ 10.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Новата". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет на "Русенска" ТБ АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Агент; осведомител "Дамянов; Самуил" Иван Петров Калчев

Дата на раждане: 15.07.1945
Място на раждане: с. Бърдарски Геран, обл. Враца
Иван Петров Калчев Дата на раждане 15.07.1945 г. Място на раждане с. Бърдарски Геран, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Таню Павлов Танев на 16.12.1969 г., регистриран на 20.01.1970 г.; възстановен от о. р. Георги Христов Кръстев, нова регистрация на 24.04.1989 г. Ръководил го служител о. р. Таню Павлов Танев; о. р. Георги Христов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II, управление VI-II, Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Дамянов; Самуил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-14134 – 2 тома; писмо вх. № 916/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Самуил". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Бяла Слатина, издигнат от ПП "РЗС" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-375
от 15.07.2014 г.
Университет по хранителни технологии Пловдив

Сътрудник "Дичев; Дамянов" Стефан Петров Дичев

Дата на раждане: 10.03.1940
Място на раждане: с. Манастир, обл. Пловдив
Стефан Петров Дичев Дата на раждане 10.03.1940 г. Място на раждане с. Манастир, обл. Пловдив Вербувал го служител полк. Петър Иванов Бъчваров на 06.10.1975 г. Ръководил го служител полк. Петър Иванов Бъчваров; полк. Борис Митков Иванов; полк. Георги Петров Тачев; Георги Йорданов Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Дичев; Дамянов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр.2 и обр. 9; дело № 10370; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 1066/ 01.04.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до 1990 г. и от 1995 г. до 1999 г. Ръководител катедра до 1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Петров Дичев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 2-43/ 25.07.2012 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Дамянов" Пенко Цоков Петров

Дата на раждане: 29.01.1949
Място на раждане: с. Бойница, обл. Видин
Пенко Цоков Петров Дата на раждане 29.01.1949 г. Място на раждане с. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Йордан Тодоров Райчев на 18.01.1968 г., регистриран на 26.01.1968 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Тодоров Райчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-I армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Кандидат за общински съветник в община Кула, издигнат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК За Пенко Цоков Петров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент; осведомител "Дамянов; Самуил" Иван Петров Калчев

Дата на раждане: 15.07.1945
Място на раждане: с. Бърдарски Геран, обл. Враца
Иван Петров Калчев Дата на раждане 15.07.1945 г. Място на раждане с. Бърдарски Геран, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Таню Павлов Танев на 16.12.1969 г., регистриран на 20.01.1970 г.; възстановен от о. р. Георги Христов Кръстев, нова регистрация на 24.04.1989 г. Ръководил го служител о. р. Таню Павлов Танев; о. р. Георги Христов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II, управление VI-II, Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Дамянов; Самуил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-14134 – 2 тома; писмо вх. № 916/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Самуил". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, издигнат от ПП "РЗС"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Дамянов" Георги Христов Гинев

Дата на раждане: 20.02.1949
Място на раждане: гр. Русе
Георги Христов Гинев Дата на раждане 20.02.1949 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Дионисий Тодоров Терчев на 23.05.1971 г., регистриран на 07.06.1971 г. Ръководил го служител о. р. Дионисий Тодоров Терчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Дамянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІО-197 (Вн) МФ; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА 89/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІО-197 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА 94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-1003 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1992 г. до 18.10.2001 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Дамянов" Димитър Денев Димитров

Дата на раждане: 25.12.1946
Място на раждане: с. Черноморци, обл. Добрич
Димитър Денев Димитров Дата на раждане 25.12.1946 г. Място на раждане с. Черноморци, обл. Добрич Вербувал го служител кап. Румен Георгиев Керемедчиев на 28.06.1983 г., регистриран на 01.07.1983 г. Ръководил го служител кап. Румен Георгиев Керемедчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-640 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "Национален фронт за спасение на България" в 3-и МИР-Варна Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: