Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дамянов; Новата намери 1 резултата / The search @pseudo Дамянов; Новата found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Съдържател на явочна квартира "Дамянов; Новата" Валентин Андреев Костов

Дата на раждане: 28.10.1949
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Валентин Андреев Костов Дата на раждане 28.10.1949 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител вербуван на 16.09.1974 г., възстановен от о. р. Валери Белчев на 15.04.1986 г. и регистриран на 21.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Валери Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дамянов; Новата Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С-12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-509 (Рс); писмо рег. № С-16/ 10.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Новата". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет на "Русенска" ТБ АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More