Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Данев намери 2 резултата / The search @pseudo Данев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-845
от 14.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Експрес

Агент "Димитров; Данев" Кирил Георгиев Починков

Дата на раждане: 23.07.1945
Място на раждане: гр. Кюстендил
Кирил Георгиев Починков Дата на раждане 23.07.1945 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител регистриран на 26.01.1965 г.; възстановен от кап. Йордан Кирилов Велинов на 10.11.1978 г., регистриран на 17.11.1978 г. Ръководил го служител кап. Йордан Кирилов Велинов; о. р. Ч. Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров; Данев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1304 (Кн) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 4013/ 14.12.1990 г. за унищожаване с протокол № КА-47/ 12.12.1990 г. работното дело на аг. "Данев"; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-3265. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Управител на фирма – длъжник "МЕКОМ-К" ЕООД, гр. Кюстендил Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МЕКОМ-К" ЕАД, гр. Кюстендил ("МЕКОМ-К" ЕООД – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент; секретен сътрудник "Данев" Румен Давидков Каканаков

Дата на раждане: 31.05.1945
Място на раждане: гр. София
Румен Давидков Каканаков Дата на раждане 31.05.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Христослав Маринов на 25.09.1987 г., регистриран на 13.11.1987 г.; възстановен от о. р. Христослав Маринов и регистриран в ПГУ на 14.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Христослав Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Данев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а. е. 7480; предложение рег. № 5568/ 11.06.1990 г. за унищожаване на дело на СС "Данев"; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12-234/ 08.02.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB 102101-001-04/12-234/ 08.02.2010 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More