Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Даниел намери 5 резултата / The search @pseudo Даниел found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Даниел" Анатолий Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 21.01.1959
Място на раждане: гр. Хасково
Анатолий Георгиев Георгиев Дата на раждане 21.01.1959 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Христов Масев на 30.09.1988 г., регистриран на 06.10.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Христов Масев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-08-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даниел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37289. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Анатолий Георгиев Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1065
от 26.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на финансите

Агент "Даниел" Анатолий Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 21.01.1959
Място на раждане: гр. Хасково
Анатолий Георгиев Георгиев Дата на раждане 21.01.1959 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Христов Масев на 30.09.1988 г., регистриран на 06.10.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Христов Масев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-08-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даниел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37289. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет на "Информационно обслужване"АД от 05.06.2002 г. до 18.09.2003 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Анатолий Георгиев Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка Обявява установената и обявена с решение № 2-13/ 31.05.2012 г. – Българска стопанска камара - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Даниел" Величко Тодоров Тодоров

Дата на раждане: 16.08.1956
Място на раждане: гр. Шумен
Величко Тодоров Тодоров Дата на раждане 16.08.1956 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Йордан Димитров на 29.04.1981 г., регистриран на 28.05.1981 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даниел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 97/ 17.04.1990 г. с предложение за унищожаване работното дело на "Даниел". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ВС РУСАЛКА” АД, гр. Каварна Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Агент "Даниел" Анатолий Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 21.01.1959
Място на раждане: Гр. Хасково
Анатолий Георгиев Георгиев Дата на раждане 21.01.1959 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Христов Масев на 30.09.1988 г., регистриран на 06.10.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Христов Масев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-08-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даниел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37289. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 10.03.1997 г. до 01.02.1998 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Анатолий Георгиев Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Даниел" Йордан Димитров Кираджиев

Дата на раждане: 05.05.1958
Място на раждане: гр. Сливен
Йордан Димитров Кираджиев Дата на раждане 05.05.1958 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Николай Трайков Николов на 27.06.1986 г., регистриран на 08.07.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Трайков Николов; о. р. Страхил Балов; о. р. Данчо Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даниел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32690; работно дело IР-14277. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Експерт