Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Данков намери 2 резултата / The search @pseudo Данков found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Сътрудник "Данков; Александър" Красимир Личев Данков

Дата на раждане: 06.06.1944
Място на раждане: с. Дебово, обл. Плевен
Красимир Личев Данков Дата на раждане 06.06.1944 г. Място на раждане с. Дебово, обл. Плевен Вербувал го служител полк. Камен Влъчков на 08.06.1977 г. Ръководил го служител полк. Камен Влъчков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Данков; Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 10989; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник – "ИВА КОНТАКТ" СД
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Данков" Симеон Алдинов Чинов

Дата на раждане: 20.06.1949
Място на раждане: гр. Долна Оряховица
Симеон Алдинов Чинов Дата на раждане 20.06.1949 г. Място на раждане гр. Долна Оряховица Вербувал го служител лейт. Емил Дочев Енев на 10.08.1977 г., регистриран на 16.08.1977 г. Ръководил го служител лейт. Емил Дочев Енев; о. р. В. Димитров; о. р. Ив. Атанасов; о. р. Стефан Денчев; о. р. Дим. Кънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3271 (В.Т.) и в работно дело IР-867 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Златарица, издигнат от ПП "БСП" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Симеон Алдинов Чинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More