Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Данов намери 5 резултата / The search @pseudo Данов found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1016
от 25.07.2017 г.
община Каолиново

Агент "Данов" Осман Хамид Джемаил

Дата на раждане: 29.10.1959
Място на раждане: с. Изгрев, обл. Шумен
Осман Хамид Джемаил Дата на раждане 29.10.1959 г. Място на раждане с. Изгрев, обл. Шумен Вербувал го служител майор Коста Петров Костов на 16.05.1986 г., регистриран на 26.05.1986 г. Ръководил го служител майор Коста Петров Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Шумен – ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/, документи от ръководилия го щатен служител, картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–50 /Шн/ - МФ; работно дело ІР–55 /Шн/, унищожено с протокол № С КА 44/ 28.03.1990 г.; протокол рег. № С КА-43/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-50 (Шн) (налично); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 25.10.1991 г. до 05.11.1999 г. Кмет на кметство Климент от 05.11.1999 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Данов" Осман Хамид Джемаил

Дата на раждане: 29.10.1959
Място на раждане: с. Изгрев, обл. Шумен
Осман Хамид Джемаил Дата на раждане 29.10.1959 г. Място на раждане с. Изгрев, обл. Шумен Вербувал го служител майор Коста Петров Костов на 16.05.1986 г., регистриран на 26.05.1986 г. Ръководил го служител майор Коста Петров Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Шумен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/, документи от ръководилия го щатен служител, картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–50 /Шн/ - МФ; работно дело ІР–55 /Шн/, унищожено с протокол № С КА 44/ 28.03.1990 г.; протокол рег. № С КА-43/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-50 (Шн) (налично); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на кметство Климент, общ. Каолиново, издигнат от ГЕРБ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-579
от 17.11.2015 г.
ЗАД Армеец

Секретен сътрудник "Данов" Красимир Иванов Станков

Дата на раждане: 18.05.1956
Място на раждане: гр. София
Красимир Иванов Станков Дата на раждане 18.05.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител привлечен през м. май 1981 г., регистриран на 11.02.1983 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Данов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 1; предложение рег. № 3383/ 20.03.1990 г. "да се заличи по отчета на НРС архивно дело Фонд 1 - № 4972 – "Данов"". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-607
от 18.02.2016 г.
ДЗИ

Секретен сътрудник "Данов" Красимир Иванов Станков

Дата на раждане: 18.05.1956
Място на раждане: гр. София
Красимир Иванов Станков Дата на раждане 18.05.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител привлечен през м. май 1981 г., регистриран на 11.02.1983 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Данов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 1; предложение рег. № 3383/ 20.03.1990 г. "да се заличи по отчета на НРС архивно дело Фонд 1 - № 4972 – "Данов"". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД от 30.10.1997 г. до 16.10.2000 г. Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД от 29.07.1998 г. до 30.10.2000 г. Обявява установената и обявена с решение № 59/ 23.02.2009 г. – Държавна комисия по хазарта - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Данов " Осман Хамид Джемаил

Дата на раждане: 29.10.1959
Място на раждане: с. Изгрев, Шуменско
Осман Хамид Джемаил Дата на раждане 29.10.1959 г. Място на раждане с. Изгрев, Шуменско Вербувал го служител майор Коста Петров Костов на 16.05.1986 г., регистриран на 26.05.1986 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Шумен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/, документи от ръководилия го щатен служител, картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 50 /Шн/ - МФ; работно дело І Р – 55 /Шн/, унищожено с протокол № КА 44/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен, издигнат от инициативен комитет

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More