Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Данчо намери 8 резултата / The search @pseudo Данчо found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-765
от 16.11.2016 г.
община Елин Пелин

Агент "Данчо" Пламен Симеонов Вътов

Дата на раждане: 22.10.1952
Място на раждане: гр. Елин Пелин
Пламен Симеонов Вътов Дата на раждане 22.10.1952 г. Място на раждане гр. Елин Пелин Вербувал го служител о. р. Христо Светославов на 19.12.1975 г., регистриран на 27.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Христо Светославов; о. р. Алексей Ценев; о. р. Благой Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Елин Пелин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27320 и работно дело IР-12706. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на Елин Пелин до м. 04.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Данчо" Пламен Симеонов Вътов

Дата на раждане: 22.10.1952
Място на раждане: гр. Елин Пелин
Пламен Симеонов Вътов Дата на раждане 22.10.1952 г. Място на раждане гр. Елин Пелин Вербувал го служител о. р. Христо Светославов на 19.12.1975 г., регистриран на 27.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Христо Светославов; о. р. Алексей Ценев; о. р. Благой Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Елин Пелин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27320 и работно дело IР-12706. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в община Елин Пелин, издигнат от МКП "ЕДИНСТВО – БСП, АТАКА, НОВА ЗОРА" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

резидент " Данчо " Иван Стоянов Харизанов

Дата на раждане: 28.02.1940
Място на раждане: С. Цапарево, обл. Благоевград Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 54
Иван Стоянов Харизанов Дата на раждане 28.02.1940 г. Място на раждане С. Цапарево, обл. Благоевград Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 54 Вербувал го служител Иван Транджиев на 19.11.1979 г. Ръководил го служител Иван Транджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Данчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2149; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Струмяни, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)
Решение N° 214
от 04.05.2011
община Струмяни

Резидент "Данчо" Иван Стоянов Харизанов

Дата на раждане: 28.02.1940
Място на раждане: с. Цапарево, обл. Благоевград
Иван Стоянов Харизанов Дата на раждане 28.02.1940 г. Място на раждане с. Цапарево, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Транджиев на 19.11.1979 г., регистриран на 05.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Транджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Данчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2149 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1760 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС до 1991 г. Кмет на общината от 1995 г. до 1999 г. Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Секретен сътрудник "Данчо" Стефан Йорданов Кръстев

Дата на раждане: 13.05.1947
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Кюстендил
Стефан Йорданов Кръстев Дата на раждане 13.05.1947 г. Място на раждане с. Ябълково, обл. Кюстендил Вербувал го служител полк. Кирил Андонов Иванов на 23.06.1970 г., регистриран на 30.06.1970 г. Ръководил го служител полк. Кирил Андонов Иванов; ст. лейт. Андрей Русинов; ст. лейт. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-I, управление II-ХI-I, управление VI-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Данчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка рег. дневник; картон – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-21937; работно дело IР-5567. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 26.11.1991 г.
Решение N° 2-308
от 12.02.2014 г.
община Балчик

Разузнавач "Данчо" Лазар Димитров Димитров

Дата на раждане: 01.11.1946
Място на раждане: с. Домлян, обл. Пловдив
Лазар Димитров Димитров Дата на раждане 01.11.1946 г. Място на раждане с. Домлян, обл. Пловдив Вербувал го служител полк. Петров на 28.01.1970 г. Ръководил го служител полк. Петров; кап. Димитър Байлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Данчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 462; картони – обр. 1, обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1995 г. до м. октомври 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Агент "Данчо" Димо Атанасов Пеев

Дата на раждане: 03.06.1938
Място на раждане: Румъния
Димо Атанасов Пеев Дата на раждане 03.06.1938 г. Място на раждане Румъния Вербувал го служител о. р. Петко Хр. Попадийски на 27.02.1959 г., регистриран на 14.03.1959 г. Ръководил го служител о. р. Петко Хр. Попадийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1454/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-41429. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Данчо " Христо Росенов Стоянов

Дата на раждане: 12.03.1962
Място на раждане: Рудозем, обл. Смолян
Христо Росенов Стоянов Дата на раждане 12.03.1962 г. Място на раждане Рудозем, обл. Смолян Вербувал го служител М-р Тодор Вълчев Герчеговски на 23.06.1989 г. Ръководил го служител М-р Тодор Вълчев Герчеговски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР Мадан - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Данчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; л. д. № ІА – 36260 (См); писмо на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1904/24.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян, издигнат от коалиция ГЕРБ – ЗНС „ЗАЕДНО ЗА РУДОЗЕМ”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More