Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Даскала намери 5 резултата / The search @pseudo Даскала found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Даскала " Ибрям Алиев Тазимов

Дата на раждане: 16.02.1959
Място на раждане: С. Стефан Караджа, обл. Силистра
Ибрям Алиев Тазимов Дата на раждане 16.02.1959 г. Място на раждане С. Стефан Караджа, обл. Силистра Вербувал го служител Ст. лейт. Цанко Георгиев Цанов на 16.11.1981 г., регистриран на 04.12.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Цанко Георгиев Цанов; С. Кисимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление шесто, отдел четвърти, отделение първо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даскала Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3314 (Рс) МФ; работно дело IР-12321; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Тутракан, издигнат от ДПС
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Даскала" Ибрям Алиев Тазимов

Дата на раждане: 16.02.1959
Място на раждане: с. Стефан Караджа, обл. Силистра
Ибрям Алиев Тазимов Дата на раждане 16.02.1959 г. Място на раждане с. Стефан Караджа, обл. Силистра Вербувал го служител Ст. лейт. Цанко Георгиев Цанов на 16.11.1981 г., регистриран на 04.12.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Цанко Георгиев Цанов; С. Кисимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление шесто, отдел четвърти, отделение първо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даскала Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-3314 (Рс) МФ; работно дело IР-12321; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Преславци до 11.11.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Даскала" Ибрям Алиев Тазимов

Дата на раждане: 16.02.1959
Място на раждане: с. Стефан Караджа, обл. Силистра
Ибрям Алиев Тазимов Дата на раждане 16.02.1959 г. Място на раждане с. Стефан Караджа, обл. Силистра Вербувал го служител Ст. лейт. Цанко Георгиев Цанов на 16.11.1981 г., регистриран на 04.12.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Цанко Георгиев Цанов; С. Кисимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление шесто, отдел четвърти, отделение първо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даскала Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-3314 (Рс) МФ; работно дело IР-12321; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Преславци, общ. Тутракан, издигнат от Партия "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Даскала" Ибрям Алиев Тазимов

Дата на раждане: 16.02.1959
Място на раждане: с. Стефан Караджа, обл. Силистра
Ибрям Алиев Тазимов Дата на раждане 16.02.1959 г. Място на раждане с. Стефан Караджа, обл. Силистра Вербувал го служител Ст. лейт. Цанко Георгиев Цанов на 16.11.1981 г., регистриран на 04.12.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Цанко Георгиев Цанов; С. Кисимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление шесто, отдел четвърти, отделение първо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даскала Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-3314 (Рс) МФ; работно дело IР-12321; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Преславци, общ. Тутракан, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-245
от 15.10.2013 г.
Токуда Банк АД

Агент; секретен сътрудник "Даскалов (Даскала)" Николай Иванов Тодоров

Дата на раждане: 02.04.1940
Място на раждане: гр. Омуртаг
Николай Иванов Тодоров Дата на раждане 02.04.1940 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Йорданов Димитров на 20.01.1977 г., регистриран в ПГУ на 14.01.1982 г.; възстановен от лейт. Иван Донев Димитров на 11.04.1986 г. и регистриран на 25.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Йорданов Димитров; о. р. Иван Донев Димитров; о. р. Конст. Божилов; лейт. Александър Ив. Цветков; кап. Атанас Демирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II, управление IV-II-III, ПГУ-IХ, управление IV-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Даскалов (Даскала) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 3 бр., съдържащи се в лично дело IА-33748, в работно дело IР-10273 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4793; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 27.12.1994 г. до 26.03.1997 г Обявява установената и обявена с решение № 2-157/ 27.03.2013 г. – "Тексим Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More