Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Даскалов (Даскала) намери 1 резултата / The search @pseudo Даскалов (Даскала) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-245
от 15.10.2013 г.
Токуда Банк АД

Агент; секретен сътрудник "Даскалов (Даскала)" Николай Иванов Тодоров

Дата на раждане: 02.04.1940
Място на раждане: гр. Омуртаг
Николай Иванов Тодоров Дата на раждане 02.04.1940 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Йорданов Димитров на 20.01.1977 г., регистриран в ПГУ на 14.01.1982 г.; възстановен от лейт. Иван Донев Димитров на 11.04.1986 г. и регистриран на 25.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Йорданов Димитров; о. р. Иван Донев Димитров; о. р. Конст. Божилов; лейт. Александър Ив. Цветков; кап. Атанас Демирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II, управление IV-II-III, ПГУ-IХ, управление IV-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Даскалов (Даскала) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 3 бр., съдържащи се в лично дело IА-33748, в работно дело IР-10273 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4793; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 27.12.1994 г. до 26.03.1997 г Обявява установената и обявена с решение № 2-157/ 27.03.2013 г. – "Тексим Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More