Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дафин намери 1 резултата / The search @pseudo Дафин found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 43
от 09.07.2008
държавни агенции

Агент "Дафин" Стоян Петров Баев

Дата на раждане: 18.03.1948
Място на раждане: Гр. София
Стоян Петров Баев Дата на раждане 18.03.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Здравко Димитров Георгиев на 31.10.1975 г., регистриран на 11.11.1975 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Здравко Димитров Георгиев; Васил Н. Василев; Георги Мурджев; Огнян Тодоров; Пенко Сопков. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отдел ХI, отделение III, управление II "И"-Х-I и управление 04, отдел 01, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дафин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-33384; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1446/ 11.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от м. септември 1992 г. до м. декември 1996 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More