Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дачев намери 1 резултата / The search @pseudo Дачев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Дачев" Любомир Севдалинов Дачев

Дата на раждане: 28.10.1960
Място на раждане: с. Кирково, обл. Кърджали
Любомир Севдалинов Дачев Дата на раждане 28.10.1960 г. Място на раждане с. Кирково, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Генчо Христов Генчев на 31.05.1979 г., регистриран на 19.06.1979 г. Ръководил го служител кап. Генчо Христов Генчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1548 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1548 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1178 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Шумнатица до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More