Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Двореца намери 3 резултата / The search @pseudo Двореца found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Двореца" Цветан Минков Ралчовски

Дата на раждане: 09.10.1944
Място на раждане: с. Кунино, обл. Враца
Цветан Минков Ралчовски Дата на раждане 09.10.1944 г. Място на раждане с. Кунино, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Петър Буров на 30.05.1983 г., регистриран на 27.07.1983 г. Ръководил го служител о. р. Петър Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Двореца Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон – обр. 6; писмо вх. № 3168/ 04.09.1990 г. за изключване на Я/К "Двореца". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Кунино, общ. Роман, издигнат от партия "Българска социалистическа партия" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Двореца" Цветан Минков Ралчовски

Дата на раждане: 09.10.1944
Място на раждане: с. Кунино, обл. Враца
Цветан Минков Ралчовски Дата на раждане 09.10.1944 г. Място на раждане с. Кунино, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Петър Буров на 30.05.1983 г., регистриран на 27.07.1983 г. Ръководил го служител о. р. Петър Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Двореца Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон – обр. 6; писмо вх. № 3168/ 04.09.1990 г. за изключване на Я/К "Двореца". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 6 МИР – Враца, издигнат от КП "БСП за БЪЛГАРИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Съдържател на явочна квартира "Двореца" Цветан Минков Ралчовски

Дата на раждане: 09.10.1944
Място на раждане: с. Кунино, обл. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More