Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дворцов намери 1 резултата / The search @pseudo Дворцов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-209
от 17.07.2013 г.
община Свищов

Агент "Дворцов" Марин Флоров Иванов

Дата на раждане: 12.03.1933
Място на раждане: с. Игнатово, обл. Монтана
Марин Флоров Иванов Дата на раждане 12.03.1933 г. Място на раждане с. Игнатово, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Цочо Илиев Дешев на 10.01.1975 г., регистриран на 23.01.1975 г. Ръководил го служител о. р. Цочо Илиев Дешев; о. р. Цанко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-КСВ, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дворцов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-25365 и работно дело IР-10441. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More