Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Декин намери 2 резултата / The search @pseudo Декин found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Секретен сътрудник "Декин" Ара Гарабед Капрелян

Дата на раждане: 07.06.1961
Място на раждане: с. Владимирово, обл. Добрич
Ара Гарабед Капрелян Дата на раждане 07.06.1961 г. Място на раждане с. Владимирово, обл. Добрич Вербувал го служител регистриран на 02.11.1987 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Декин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; писмо рег. № 47/ 05.03.1990 г. с искане за заличаване секретния сътрудник "Декин" с рег. № 18171. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“” ЕАД – гр. Варна Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-380
от 06.08.2014 г.
Медицински университет Варна

Секретен сътрудник "Декин" Ара Гарабед Капрелян

Дата на раждане: 07.06.1961
Място на раждане: с. Владимирово, обл. Добрич
Ара Гарабед Капрелян Дата на раждане 07.06.1961 г. Място на раждане с. Владимирово, обл. Добрич Вербувал го служител регистриран на 02.11.1987 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Декин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; писмо рег. № 47/ 05.03.1990 г. с искане за заличаване секретния сътрудник "Декин" с рег. № 18171. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра по нервни болести от 28.06.2012 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More