Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дениз; Рид намери 1 резултата / The search @pseudo Дениз; Рид found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Дениз; Рид" Розин Ивов Денисов

Дата на раждане: 26.05.1963
Място на раждане: гр. Плевен
Розин Ивов Денисов Дата на раждане 26.05.1963 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Любомир Пачев на 22.10.1983 г., регистриран на 25.10.1983 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Пачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дениз; Рид Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-733 (Пл); протокол рег. № 03 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1791 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-1190 от 1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: