Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Деян намери 5 резултата / The search @pseudo Деян found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-152
от 20.03.2013 г.
община Аксаково

Агент "Деян" Димо Иванов Димов

Дата на раждане: 10.04.1962
Място на раждане: гр. Варна
Димо Иванов Димов Дата на раждане 10.04.1962 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Румен Вълчев Атанасов на 21.06.1983 г., регистриран на 28.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Румен Вълчев Атанасов; о. р. Пл. Стефанов; о. р. Петко Цонков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Деян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; писмо рег. № С КА-140/ 07.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Деян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 04.04.2001 г. до 06.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Секретен сътрудник "Деян" Иван Лазаров Стоянов

Дата на раждане: 29.12.1947
Място на раждане: гр. Варна
Иван Лазаров Стоянов Дата на раждане 29.12.1947 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител майор Антон Фажев на 22.06.1989 г., регистриран в ПГУ на 10.07.1989 г. Ръководил го служител майор Антон Фажев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Деян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 7055/ 24.07.1990 г. за "заличаване по оперативния отчет на НРС" и унищожаване материалите на "Деян" рег. № 19086; предложение вх. № 174/ 01.03.1991 г. "за изключване на СС "Деян" от апарата на СС на НРС". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) на ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД, гр. Варна Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Лазаров Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Деян" Александър Георгиев Хаджов

Дата на раждане: 13.02.1963
Място на раждане: гр. София
Александър Георгиев Хаджов Дата на раждане 13.02.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Калугеров на 07.06.1985 г., регистриран на 12.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Калугеров; о. р. Т. Томов; о. р. Пламен Скробански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Деян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30730 и работно дело IР-16495. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Поти от 15.02.1999 г. до 20.11.2003 г.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент; секретен сътрудник "Деян" Стефан Митков Радионов

Дата на раждане: 23.02.1967
Място на раждане: с. Чакаларово, обл. Кърджали
Стефан Митков Радионов Дата на раждане 23.02.1967 г. Място на раждане с. Чакаларово, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Димитров на 17.07.1986 г., регистриран на 31.07.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Деян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5864 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Иван Вазов" - Чакаларово Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Деян" Александър Георгиев Хаджов

Дата на раждане: 13.02.1963
Място на раждане: гр. София
Александър Георгиев Хаджов Дата на раждане 13.02.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Калугеров на 07.06.1985 г., регистриран на 12.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Калугеров; о. р. Т. Томов; о. р. Пламен Скробански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Деян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30730 и работно дело IР-16495. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на район Лозенец от 1992 г. до 1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More