Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Деянов намери 3 резултата / The search @pseudo Деянов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Калев; Деянов" Илия Иванов Кондов

Дата на раждане: 01.07.1939
Място на раждане: с. Люляково, обл. Бургас
Илия Иванов Кондов Дата на раждане 01.07.1939 г. Място на раждане с. Люляково, обл. Бургас Вербувал го служител регистриран на 11.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Дудушки; полк. Димитър Доксев Димитров; майор Андрей Кирилов; кап. Милуш Манолов; майор Никола М. Николов; майор Филип Филипов; майор Стефан Челиев; о. р. А. Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Калев; Деянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5815. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление от 01.07.1996 г. до 01.10.1997 г.
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Деянов" Мустафа Ахмет Йолашан

Дата на раждане: 07.10.1952
Място на раждане: с. Орлово, обл. Сливен
Мустафа Ахмет Йолашан Дата на раждане 07.10.1952 г. Място на раждане с. Орлово, обл. Сливен Вербувал го служител кап. Георги Василев Въжаров на 07.12.1983 г., регистриран на 19.12.1983 г. Ръководил го служител кап. Георги Василев Въжаров; о. р. Петър Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС; ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Деянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1140 (Тщ) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-209 (Рз); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-758 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност И.Д Кмет на община Омуртаг през 1993 г. Общински съветник от 20.11.1995 г. до 23.05.2002 г. Заместник-кмет на община Омуртаг от 01.05.2002 г. до 28.10.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Деянов " Цвятко Йорданов Коцев

Дата на раждане: 31.03.1947
Място на раждане: с. Оселна, област Враца
Цвятко Йорданов Коцев Дата на раждане 31.03.1947 г. Място на раждане с. Оселна, област Враца Вербувал го служител Митко Гочев на 28.11.1984 г. Ръководил го служител Митко Гочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Шумен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Деянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 95 /Шн/ - Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 органите по чл. 1 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Никола Козлево, обл. Шумен, издигнат от Атака

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More