Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Джамбазов намери 1 резултата / The search @pseudo Джамбазов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-676
от 05.07.2016 г.
община Сливо поле

Агент "Джамбазов" Силян Смилов Силянов

Дата на раждане: 01.04.1932
Място на раждане: с. Стамболово, обл. Русе
Силян Смилов Силянов Дата на раждане 01.04.1932 г. Място на раждане с. Стамболово, обл. Русе Вербувал го служител подп. Петко Дим. Чорбаджиев на 11.07.1974 г., регистриран на 25.07.1974 г. Ръководил го служител подп. Петко Дим. Чорбаджиев; лейт. Цанко Б. Йорданов; о. р. Севдалин Георгиев Кисимов; о. р. Павел Тодоров Мартев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Джамбазов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3005 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" работно дело IР-640 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More