Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Джан; Горан намери 1 резултата / The search @pseudo Джан; Горан found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Джан; Горан" Рюстем Азис Мюмюн

Дата на раждане: 25.09.1944
Място на раждане: Гр. Кърджали
Рюстем Азис Мюмюн Дата на раждане 25.09.1944 г. Място на раждане Гр. Кърджали Вербувал го служител О. р. Цено Иванов Върбанов на 07.12.1963 г., регистриран на 29.01.1964 г. Ръководил го служител О. р. Цено Иванов Върбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-ХV; ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Джан; Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1147; протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-557 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор в РРС-Варна от м. април 1990 г. до м. март 1992 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More