Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Джип намери 1 резултата / The search @pseudo Джип found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Информатор "Джип" Никола Лазаров Бончев

Дата на раждане: 10.02.1938
Място на раждане: Гр. София
Никола Лазаров Бончев Дата на раждане 10.02.1938 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Васил М. Лазаров на 26.12.1955 г., регистриран на 30.01.1956 г. Ръководил го служител Лейт. Васил М. Лазаров; Ангел Колегов; Васил Чулев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Ботевград; ДС, управление V, отдел VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Джип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1180/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-34987; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавна дивечовъдна станция – Витиня от 10.11.1989 до 31.07.1991 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More