Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Джони намери 1 резултата / The search @pseudo Джони found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Джони" Роман Методиев Гутев

Дата на раждане: 15.05.1948
Място на раждане: гр. София
Роман Методиев Гутев Дата на раждане 15.05.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Емил Миланов на 01.07.1982 г., регистриран на 12.07.1982 г. Ръководил го служител о. р. Емил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Джони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане "да се изличат от всички картотеки данните за" аг. "Джони". Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен търговец с фирма длъжник ЕТ "Р М ВИКИНГ", гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More