Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Диана намери 2 резултата / The search @pseudo Диана found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Съдържател на явочна квартира "Диана" Пенка Григорова Тошева

Дата на раждане: 02.11.1943
Място на раждане: с. Дриново, обл. Търговище
Пенка Григорова Тошева Дата на раждане 02.11.1943 г. Място на раждане с. Дриново, обл. Търговище Вербувал я служител о. р. Петър Рашков на 08.02.1974 г., регистрирана на 13.02.1974 г. Ръководил я служител о. р. Петър Рашков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Диана Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на "Диана". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Попово, издигната от Българска социалистическа партия Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-917
от 11.04.2017 г.
община Попово

Съдържател на явочна квартира "Диана" Пенка Григорова Тошева

Дата на раждане: 02.11.1943
Място на раждане: с. Дриново, обл. Търговище
Пенка Григорова Тошева Дата на раждане 02.11.1943 г. Място на раждане с. Дриново, обл. Търговище Вербувал я служител о. р. Петър Рашков на 08.02.1974 г., регистрирана на 13.02.1974 г. Ръководил я служител о. р. Петър Рашков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Диана Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на "Диана". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Общински съветник от м. декември 1999 г. до м. октомври 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More