Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Диев намери 1 резултата / The search @pseudo Диев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Диев" Пенчо Стойков Дъковски

Дата на раждане: 03.01.1945
Място на раждане: с. Бели Осъм, обл. Ловеч
Пенчо Стойков Дъковски Дата на раждане 03.01.1945 г. Място на раждане с. Бели Осъм, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Тома Параскевов Митрев на 19.11.1964 г., регистриран на 27.11.1964 г. Ръководил го служител о. р. Тома Параскевов Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІ-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Диев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично и работно дело ІА-3279. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник - "ТУРИСТСНАБКОМЕРС" ЕАД, гр. София ("ТУРИСТСНАБКОМЕРС" АД – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-184/ 29.05.2013 г. – "Интернешънъл Асет Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More