Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Диен намери 1 резултата / The search @pseudo Диен found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Секретен сътрудник "Диен" Димчо Енчев Солаков

Дата на раждане: 23.12.1954
Място на раждане: гр. Карнобат
Димчо Енчев Солаков Дата на раждане 23.12.1954 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител подп. Дечко Назъров на 04.10.1982 г. Ръководил го служител подп. Дечко Назъров; кап. Валентин Радомирски; полк. Иван Тодоров Дойчински; лейт. Димитров; полк. Димитър Вълчев; майор Константин Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Диен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 17839; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 186/ 25.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам.-директор на Геофизичен институт Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 186/ 25.01.2010 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More