Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дик намери 2 резултата / The search @pseudo Дик found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Дик" Недялка Михайлова Намлиева

Дата на раждане: 17.10.1946
Място на раждане: гр. Варна
Недялка Михайлова Намлиева Дата на раждане 17.10.1946 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал я служител ст. лейт. Огнян Стоянов Станев на 27.07.1984 г., регистрирана на 03.08.1984 г. Ръководил я служител ст. лейт. Огнян Стоянов Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-868 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигната от ПП "Партия на българските комунисти" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Недялка Михайлова Намлиева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Дик" Недялка Михайлова Намлиева

Дата на раждане: 17.10.1946
Място на раждане: гр. Варна
Недялка Михайлова Намлиева Дата на раждане 17.10.1946 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал я служител ст. лейт. Огнян Стоянов Станев на 27.07.1984 г., регистрирана на 03.08.1984 г. Ръководил я служител ст. лейт. Огнян Стоянов Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-868 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигната от ПП "Партия на българските комунисти" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Недялка Михайлова Намлиева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More