Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дико намери 2 резултата / The search @pseudo Дико found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Секретен сътрудник "Дико" Румен Борисов Пранчов

Дата на раждане: 22.01.1945
Място на раждане: гара Белово, обл. Пазарджик
Румен Борисов Пранчов Дата на раждане 22.01.1945 г. Място на раждане гара Белово, обл. Пазарджик Вербувал го служител регистриран на 04.02.1982 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Димитров; о. р. Росен Лазаров; о. р. Сергей Тумбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Дико Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5344; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на ГУ "Държавна политика във висшето образование" от 27.05.1997 г. до 01.01.2000 г. Директор на дирекция "Държавна политика във висшето образование" от 01.01.2000 г. до 02.11.2001 г. Директор на дирекция "Висше образование" от 02.11.2001 г. до 21.05.2003 г. Директор на дирекция "Политика във висшето образование" от 21.05.2003 г. до 12.01.2004 г.
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Дико" Румен Борисов Пранчов

Дата на раждане: 22.01.1945
Място на раждане: гара Белово, обл. Пазарджик
Румен Борисов Пранчов Дата на раждане 22.01.1945 г. Място на раждане гара Белово, обл. Пазарджик Вербувал го служител регистриран на 04.02.1982 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Димитров; о. р. Росен Лазаров; о. р. Сергей Тумбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Дико Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5344; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до м. февруари 2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More