Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Диляна намери 2 резултата / The search @pseudo Диляна found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Диляна" Божидарка Колева Димова

Дата на раждане: 01.02.1955
Място на раждане: с. Градинарово, обл. Варна
Божидарка Колева Димова Дата на раждане 01.02.1955 г. Място на раждане с. Градинарово, обл. Варна Вербувал я служител Ст. лейт. Пламен Йорданов Данев на 10.12.1985 г., регистрирана на 17.12.1985 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Пламен Йорданов Данев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Диляна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-2265 МФ; протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1096. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор, водещ на новини в РРС Шумен-БНР Обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Диляна" Божидарка Колева Димова

Дата на раждане: 01.02.1955
Място на раждане: с. Градинарово, обл. Варна
Божидарка Колева Димова Дата на раждане 01.02.1955 г. Място на раждане с. Градинарово, обл. Варна Вербувал я служител Ст. лейт. Пламен Йорданов Данев на 10.12.1985 г., регистрирана на 17.12.1985 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Пламен Йорданов Данев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Диляна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-2265 МФ; протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г.за унищожаване на работно дело IР-1096. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител екип в РРС-Шумен от 01.03.1998 г. до 01.09.2001 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More