Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дима намери 2 резултата / The search @pseudo Дима found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Сътрудник "Дима" Теодорка Паскалева Паскалева

Дата на раждане: 07.01.1944
Място на раждане: гр. София
Теодорка Паскалева Паскалева Дата на раждане 07.01.1944 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител полк. Георги Попов на 05.02.1965 г. Ръководил я служител полк. Георги Попов; полк. Бахчеванов; полк. Христо Христов; полк. Иван Дунчев Власковски; полк. Георги Количев; ; полк. Борис Митков Иванов; майор Стоянов; кап. Пирин Събев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Дима Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дела № 216 и № 216-А; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор до 01.11.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Теодорка Паскалева Паскалева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Сътрудник "Дима" Йорданка Великова Димитрова

Дата на раждане: 23.02.1952
Място на раждане: с. Тръстеник, обл. Русе
Йорданка Великова Димитрова Дата на раждане 23.02.1952 г. Място на раждане с. Тръстеник, обл. Русе Вербувал я служител полк. Никола Николов на 11.06.1981 г. Ръководил я служител полк. Никола Николов; ст. лейт. Младенов; ст. лейт. Пламен Сотиров; ст. лейт. Георги Данчев; кап. Владимир Добринов Мирчев; ст. лейт. Стайко Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Дима Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело № 16813; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 4697/ 18.11.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор в ДБТ-Силистра от 01.01.1993 г. до 30.06.2003 г. Директор на ДБТ-Силистра от 01.07.2003 г. до 31.08.2008 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" рег. № 4697/ 18.11.2011 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More