Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Димитров намери 61 резултата / The search @pseudo Димитров found 61 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-105
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Габрово

Агент "Димитров" Минчо Георгиев Минков

Дата на раждане: 08.06.1940
Място на раждане: с. Бериево, обл. Габрово
Минчо Георгиев Минков Дата на раждане 08.06.1940 г. Място на раждане с. Бериево, обл. Габрово Вербувал го служител лейт. Боян Грозев Иванов на 09.11.1978 г., регистриран на 24.11.1978 г. Ръководил го служител лейт. Боян Грозев Иванов; о. р. Стефан Бонев; о. р. Дончо Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1048 (Гб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Дряново, издигнат от Партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. - кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Димитров" Георги Апостолов Беждремов

Дата на раждане: 21.04.1947
Място на раждане: гр. Асеновград
Георги Апостолов Беждремов Дата на раждане 21.04.1947 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител подп. Кольо Гогов Кръстев на 29.11.1973 г., регистриран на 14.12.1973 г. Ръководил го служител подп. Кольо Гогов Кръстев; Петър Желязков; о. р. Теньо Шиваров; о. р. Христозов; о. р. Данев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-IV, управление III-I-I, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28638 и работно дело IР-14215. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в община Асеновград, издигнат от Партия "Атака" Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Димитров" Иван Ангелов Масларов

Дата на раждане: 01.08.1935
Място на раждане: гр. Велинград
Иван Ангелов Масларов Дата на раждане 01.08.1935 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител о. р. Слави Атанасов Милев на 25.12.1963 г., регистриран на 17.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Слави Атанасов Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I; СУ на МВР-ДС-II-II; ДС, управление VI-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-21677 и работно дело IР-5034. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 01.11.1989 г. до 04.02.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Димитров" Начо Иванов Радев

Дата на раждане: 18.08.1940
Място на раждане: гр. Чирпан
Начо Иванов Радев Дата на раждане 18.08.1940 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Любен Желязков Илиев на 22.08.1976 г., регистриран на 03.09.1976 г. Ръководил го служител о. р. Любен Желязков Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2387 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-823 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ВИНКОМ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Димитров" Кирил Костадинов Апостолов

Дата на раждане: 27.02.1953
Място на раждане: гр. Благоевград
Кирил Костадинов Апостолов Дата на раждане 27.02.1953 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Цветанов Димитров на 28.03.1985 г., регистриран на 17.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Цветанов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2923 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Благоевград, издигнат от ПП "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Костадинов Апостолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Димитров" Джамал Садик Садек

Дата на раждане: 13.03.1958
Място на раждане: Йордания
Джамал Садик Садек Дата на раждане 13.03.1958 г. Място на раждане Йордания Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев на 29.05.1985 г., регистриран на 05.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХVІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2323/ 28.05.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на ДС данните за" "Димитров". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ДЖЕЙ ЕН ЕС" ООД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Агент "Димитров" Емил Иванов Лазов

Дата на раждане: 07.08.1954
Място на раждане: гр. Велинград
Емил Иванов Лазов Дата на раждане 07.08.1954 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител кап. Димитър Василев Василев на 09.08.1977 г., регистриран на 31.08.1977 г. Ръководил го служител кап. Димитър Василев Василев; о. р. Кирил Новански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-33477; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 12.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Димитров " Данчо Маринов Йонков

Дата на раждане: 10.02.1953
Място на раждане: С. Ловско, обл. Разград
Данчо Маринов Йонков Дата на раждане 10.02.1953 г. Място на раждане С. Ловско, обл. Разград Вербувал го служител Петко Плачков на 08.04.1972 г. Ръководил го служител Петко Плачков; Иван Ст. Иванов; Павел Гендов; Васил Келевджиев; Любомир Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР - отдел Сливен-III; управление III, IХ, III; управление III, III, III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА- 25951 и работно дело IР-11157; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Лозница, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Димитров" Георги Христов Нешев

Дата на раждане: 10.01.1959
Място на раждане: гр. София
Георги Христов Нешев Дата на раждане 10.01.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Румен Стоянов на 29.05.1987 г., регистриран на 05.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Румен Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за "надлежно санкционирано и извършено заличаване на данните за агенти на бившето четвърто управление – ДС", сред които е аг. "Димитров" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 16.11.1992 г. до 01.10.1994 г. Н-к на управление от 01.10.1994 г. до 26.05.2002 г.
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Агент "Димитров" Кезим Мустафов Юсеинов

Дата на раждане: 07.02.1951
Място на раждане: с. Ръженово, обл. Хасково
Кезим Мустафов Юсеинов Дата на раждане 07.02.1951 г. Място на раждане с. Ръженово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стефан Лозев Лозев на 30.03.1985 г., регистриран на 29.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Лозев Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6 – 2 бр.; списък рег. № КА-26/ 04.06.1992 г. за унищожаване с протокол № 206/ 1990 г. личното дело на аг. "Димитров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на ИК на ОбнС до 30.11.1989 г.; Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. и от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кезим Мустафов Юсеинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Осведомител "Димитров" Данчо Маринов Йонков

Дата на раждане: 10.02.1953
Място на раждане: с. Ловско, обл. Разград
Данчо Маринов Йонков Дата на раждане 10.02.1953 г. Място на раждане с. Ловско, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Петко Плачков на 08.04.1972 г., регистриран на 28.04.1972 г. Ръководил го служител о. р. Петко Плачков; о. р. Иван Ст. Иванов; о. р. Павел Гендов; о. р. Васил Келевджиев; о. р. Любомир Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР - отдел Сливен-III; управление III-IХ-III; управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 - 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25951 и работно дело IР-11157; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1.11.1995 г. до 02.11.1999 г. Общински съветник от 02.11.2003 г. до 09.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-100/ 07.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-293/ 22.01.2014 г. – длъжници към "Централна кооперативна банка" (ЦКБ) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Агент "Димитров" Здравко Борисов Милев

Дата на раждане: 16.11.1967
Място на раждане: гр. Неделино
Здравко Борисов Милев Дата на раждане 16.11.1967 г. Място на раждане гр. Неделино Вербувал го служител майор Христо Атанасов Ковачев на 19.11.1987 г., регистриран на 09.12.1987 г. Ръководил го служител майор Христо Атанасов Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1633 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Неделино, издигнат от ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Димитров" Лефтер Маринов Едипов

Дата на раждане: 09.05.1961
Място на раждане: с. Церово, обл. Благоевград
Лефтер Маринов Едипов Дата на раждане 09.05.1961 г. Място на раждане с. Церово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Стефанов Граховски на 07.10.1987 г., регистриран на 21.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стефанов Граховски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА – 2974 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Церово от 08.11.2007 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-434
от 03.12.2014 г.
община Бобов дол

Агент "Димитров" Георги Пенев Тонев

Дата на раждане: 15.05.1945
Място на раждане: гр. Любимец
Георги Пенев Тонев Дата на раждане 15.05.1945 г. Място на раждане гр. Любимец Вербувал го служител ст. лейт. Тянко Ангелов Тянков на 19.10.1976 г., регистриран на 29.10.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тянко Ангелов Тянков; о. р. П. Корделски; о. р. Павел Апостолов; о. р. Кадев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – ХIII ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35457 и в работно дело IР-17307; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Пенев Тонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 126/ 21.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Димитров" Радко Пенчев Радев

Дата на раждане: 06.07.1948
Място на раждане: гр. Айтос
Радко Пенчев Радев Дата на раждане 06.07.1948 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител Майор Тодор Георгиев Семов на 24.11.1980 г., регистриран на 15.12.1980 г. Ръководил го служител Майор Тодор Георгиев Семов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, РУ-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело ІА-535 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Айтос, издигнат от ПП "АТАКА" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Димитров" Димитър Любенов Андреевски

Дата на раждане: 15.09.1937
Място на раждане: с. Скобелево, обл. Хасково
Димитър Любенов Андреевски Дата на раждане 15.09.1937 г. Място на раждане с. Скобелево, обл. Хасково Вербувал го служител кап. Иван Петков Василев на 06.08.1980 г., регистриран на 08.09.1980 г. Ръководил го служител кап. Иван Петков Василев; о. р. Димитър Цолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-V, управление II-Х-III, управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител и рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35090; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от 01.08.1990 г. до 01.07.1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Любенов Андреевски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-627
от 22.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Разград

Осведомител "Димитров" Данчо Маринов Йонков

Дата на раждане: 10.02.1953
Място на раждане: с. Ловско, обл. Разград
Данчо Маринов Йонков Дата на раждане 10.02.1953 г. Място на раждане с. Ловско, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Петко Плачков на 08.04.1972 г., регистриран на 28.04.1972 г. Ръководил го служител о. р. Петко Плачков; о. р. Иван Ст. Иванов; о. р. Павел Гендов; о. р. Васил Келевджиев; о. р. Любомир Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР - отдел Сливен-III; управление III-IХ-III; управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 - 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25951 и работно дело IР-11157; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в община Лозница, издигнат от партия "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-100/ 07.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-293/ 22.01.2014 г. – длъжници към "Централна кооперативна банка" (ЦКБ) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-574/ 11.11.2015 г. – община Лозница Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Димитров" Лефтер Маринов Едипов

Дата на раждане: 09.05.1961
Място на раждане: с. Церово, обл. Благоевград
Лефтер Маринов Едипов Дата на раждане 09.05.1961 г. Място на раждане с. Церово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Стефанов Граховски на 07.10.1987 г., регистриран на 21.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стефанов Граховски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 - 2; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА – 2974 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Церово, общ. Благоевград, издигнат от Инициативен комитет за издигане на Лефтер Маринов Едипов Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 247/ 27.07.2011 г. – община Благоевград Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Димитров" Радко Пенчев Радев

Дата на раждане: 06.07.1948
Място на раждане: гр. Айтос
Радко Пенчев Радев Дата на раждане 06.07.1948 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител Майор Тодор Георгиев Семов на 24.11.1980 г., регистриран на 15.12.1980 г. Ръководил го служител Майор Тодор Георгиев Семов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, РУ-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело ІА-535 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Партия "АТАКА" във 2-и МИР-Бургас Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-120/ 12.12.2012 г. – община Айтос Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Агент "Димитров" Ахмед Сюлейманов Чаталбашев

Дата на раждане: 25.07.1953
Място на раждане: гр. Стралджа
Ахмед Сюлейманов Чаталбашев Дата на раждане 25.07.1953 г. Място на раждане гр. Стралджа Вербувал го служител кап. Павел Жечев Павлов на 20.11.1985 г., регистриран на 25.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Павел Жечев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2515 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 02.11.1999 г. до 05.11.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Сюлейманов Чаталбашев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Димитров " Иван Василев Йорданов

Дата на раждане: 26.08.1934
Място на раждане: Гр. София
Иван Василев Йорданов Дата на раждане 26.08.1934 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 26 Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Мирчев Филипов на 30.07.1958 г., регистриран на 14.08.1958 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Мирчев Филипов; Йордан Гешаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-14502; работно дело IР-2564; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1963 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на образованието, науката и технологиите
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Димитров" Димитър Райчев Пеев

Дата на раждане: 28.03.1938
Място на раждане: гр. София
Димитър Райчев Пеев Дата на раждане 28.03.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Христо Иванов Великов на 12.02.1958 г., регистриран на 05.03.1958 г. Ръководил го служител о. р. Христо Иванов Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1471/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-38882. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по биологични и медикобиологични науки от 2006 г. до 2009 г. Зам. председател на научна комисия по биологични и медикобиологични науки от 2010 г. Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Агент "Димитров" Васил Атанасов Коняров

Дата на раждане: 30.07.1947
Място на раждане: с. Стенско, обл. Кюстендил
Васил Атанасов Коняров Дата на раждане 30.07.1947 г. Място на раждане с. Стенско, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Йордан К. Велинов на 15.11.1970 г., регистриран на 14.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Йордан К. Велинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС; СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-6911; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-788 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-511 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Стенско от 13.11.1995 г. до 01.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Димитров " Иван Йорданов Чакъров

Дата на раждане: 13.11.1950
Място на раждане: С. Паскалево, обл. Толбухин
Иван Йорданов Чакъров Дата на раждане 13.11.1950 г. Място на раждане С. Паскалево, обл. Толбухин Вербувал го служител Ст. лейт. Радостин Ганчев Николов Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4 на 12.07.1978 г., регистриран на 26.07.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Радостин Ганчев Николов; Георги Митков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел ІХ, отделение 5-о-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1344; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7377/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Добрич, издигнат от Българска работническо-селска партия
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Димитров " Радко Пенчев Радев

Дата на раждане: 06.07.1948
Място на раждане: Гр. Айтос
Радко Пенчев Радев Дата на раждане 06.07.1948 г. Място на раждане Гр. Айтос Вербувал го служител Майор Тодор Георгиев Семов на 24.11.1980 г. Ръководил го служител Майор Тодор Георгиев Семов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, РУ-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-535 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Айтос, издигнат от АТАКА Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 8
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Резидент "Димитров" Дечо Иванов Орешков

Дата на раждане: 07.06.1943
Място на раждане: гр. София
Дечо Иванов Орешков Дата на раждане 07.06.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Христов на 23.04.1979 г., регистриран на 08.05.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-25195 и работно дело IР-10258. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "Търговищка ТБ" АД от 08.06.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-209/ 17.07.2013 г. – община Свищов - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Резидент "Димитров" Йордан Желев Кузманов

Дата на раждане: 26.07.1950
Място на раждане: гр. Нова Загора
Йордан Желев Кузманов Дата на раждане 26.07.1950 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител о. р. Сотир Ташков Чобанов на 29.04.1977 г., регистриран на 20.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Сотир Ташков Чобанов; о. р. Румен Йотов; о. р. Веселин Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII, управление III-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1022 (Сл); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-634 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Димитров" Хайредин Мехмед Мехмед

Дата на раждане: 15.09.1969
Място на раждане: с. Професор Иширково, обл. Силистра
Хайредин Мехмед Мехмед Дата на раждане 15.09.1969 г. Място на раждане с. Професор Иширково, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Наско Петров Чанков на 24.01.1986 г., регистриран на 28.01.1986 г. Ръководил го служител лейт. Наско Петров Чанков; кап. Мирослав Обрешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI; ДС, управление IV-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34295; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол от 13.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-712 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Силистра, издигнат от Партия "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хайредин Мехмед Мехмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Димитров" Димитър Райчев Пеев

Дата на раждане: 28.03.1938
Място на раждане: гр. София
Димитър Райчев Пеев Дата на раждане 28.03.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Христо Иванов Великов на 12.02.1958 г., регистриран на 05.03.1958 г. Ръководил го служител о. р. Христо Иванов Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1471/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-38882. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Институт по ботаника
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Димитров" Борко Исаков Исаков

Дата на раждане: 22.09.1962
Място на раждане: гр. Дупница
Борко Исаков Исаков Дата на раждане 22.09.1962 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Иван Георгиев Иванов на 16.06.1981 г., регистриран на 23.06.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Георгиев Иванов; о. р. Сл. Протогеров; о. р. Нейко Нейков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-VІІ-І; СГУ на МВР-ДС по линия на управление VІ; СОУ на МВР-ДС-Ст. Димитров по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1309 (Кн) МФ и в работно дело ІР-11692 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 10 МИР - Кюстендил, издигнат от коалиция "БСП за БЪЛГАРИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Димитров" Радко Пенчев Радев

Дата на раждане: 06.07.1948
Място на раждане: гр. Айтос
Радко Пенчев Радев Дата на раждане 06.07.1948 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител Майор Тодор Георгиев Семов на 24.11.1980 г., регистриран на 15.12.1980 г. Ръководил го служител Майор Тодор Георгиев Семов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, РУ-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело ІА-535 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 2 МИР – Бургас, издигнат от КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-120/ 12.12.2012 г. – община Айтос Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-584/ 01.12.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Агент "Димитров" Начо Иванов Радев

Дата на раждане: 18.08.1940
Място на раждане: гр. Чирпан
Начо Иванов Радев Дата на раждане 18.08.1940 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Любен Желязков Илиев на 22.08.1976 г., регистриран на 03.09.1976 г. Ръководил го служител о. р. Любен Желязков Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2387 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-823 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Димитров" Валентин Найденов Найденов

Дата на раждане: 18.10.1962
Място на раждане: гр. София
Валентин Найденов Найденов Дата на раждане 18.10.1962 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Добри Бинев на 23.11.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Добри Бинев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на отдел от от 01.09.1994 г. За Валентин Найденов Найденов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-438
от 09.12.2014 г.
община Дупница

Агент "Димитров" Благойчо Велинов Орозов

Дата на раждане: 04.04.1948
Място на раждане: с. Каменик, обл. Кюстендил
Благойчо Велинов Орозов Дата на раждане 04.04.1948 г. Място на раждане с. Каменик, обл. Кюстендил Вербувал го служител лейт. Цветан Ангелов Цветков на 05.06.1986 г., регистриран на 19.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Цветан Ангелов Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-Ст. Димитров по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1070 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18/ 11.06.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-840 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 16.09.1991 г. до 08.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Агент "Димитров" Калин Илиев Киров

Дата на раждане: 03.07.1963
Място на раждане: гр. Плевен
Калин Илиев Киров Дата на раждане 03.07.1963 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител кап. Красимир М. Ярлийски на 28.01.1991 г. Ръководил го служител кап. Красимир М. Ярлийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело ІА-550; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 25.09.2007 г. до 12.11.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Калин Илиев Киров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент "Димитров" Пламен Филипов Койчев

Дата на раждане: 16.01.1953
Място на раждане: с. Лева река, обл. Перник
Пламен Филипов Койчев Дата на раждане 16.01.1953 г. Място на раждане с. Лева река, обл. Перник Вербувал го служител майор Ангел Миланов Николов на 04.12.1985 г., регистриран на 09.01.1986 г. Ръководил го служител майор. Ангел Миланов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-561; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 04.01.2010 г. до 04.01.2012 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Пламен Филипов Койчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Агент "Димитров" Асен Петров Костов

Дата на раждане: 28.06.1939
Място на раждане: с. Радювене, обл. Ловеч
Асен Петров Костов Дата на раждане 28.06.1939 г. Място на раждане с. Радювене, обл. Ловеч Вербувал го служител Кап. Спас Иванов Соколов на 29.01.1958 г., регистриран на 12.02.1958 г. Ръководил го служител Кап. Спас Иванов Соколов; о. р. Никола Ставрев; о. р. Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-I; управление III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1317/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35176. Снемане от действащия оперативен отчет 1959г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител в районен център по качеството в гр. Перник от 1989 г. до 1991 г.
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Агент "Димитров" Атанас Николов Атанасов

Дата на раждане: 15.09.1950
Място на раждане: Гр. Хасково
Атанас Николов Атанасов Дата на раждане 15.09.1950 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител О. р. Иван Неделчев на 20.06.1978 г., регистриран на 23.06.1978 г. Ръководил го служител О. р. Иван Неделчев; о. р. Костадин Страшников Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС; ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1565 (Хс); протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-752 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел в гр. Хасково от 1997 г. до 2008 г.
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Агент "Димитров" Емил Йорданов Михайлов

Дата на раждане: 15.06.1955
Място на раждане: гр. Дупница
Емил Йорданов Михайлов Дата на раждане 15.06.1955 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Петков Христов на 05.05.1979 г., регистриран на 06.06.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Петков Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело ІА-2183; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган-управител на ВРЗ "Вола" ЕООД, гр. Враца от 29.09.2000 г. до 16.07.2004 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Йорданов Михайлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-448/ 14.01.2015 г. – приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях –Столична община- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Димитров" Лефтер Маринов Едипов

Дата на раждане: 09.05.1961
Място на раждане: с. Церово, обл. Благоевград
Лефтер Маринов Едипов Дата на раждане 09.05.1961 г. Място на раждане с. Церово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Стефанов Граховски на 07.10.1987 г., регистриран на 21.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стефанов Граховски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 - 2; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА – 2974 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Церово, общ. Благоевград, издигнат от инициативен комитет Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 247/ 27.07.2011 г. – община Благоевград
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Димитров" Радко Пенчев Радев

Дата на раждане: 06.07.1948
Място на раждане: гр. Айтос
Радко Пенчев Радев Дата на раждане 06.07.1948 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител Майор Тодор Георгиев Семов на 24.11.1980 г., регистриран на 15.12.1980 г. Ръководил го служител Майор Тодор Георгиев Семов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, РУ-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело ІА-535 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.11.2007 г. до м. октомври 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 238
от 06.07.2011
община Белица

Агент "Димитров" Муса Мустафа Вакльов

Дата на раждане: 03.02.1960
Място на раждане: с. Бабяк, обл. Благоевград
Муса Мустафа Вакльов Дата на раждане 03.02.1960 г. Място на раждане с. Бабяк, обл. Благоевград Вербувал го служител Кап. Славчо Вангелов Славов на 01.11.1982 г., регистриран на 11.11.1982 г. Ръководил го служител Кап. Славчо Вангелов Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06, отдел 04, отделение 02; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-2980 (Бл); работно дело IР-16058; работно дело IР-2087 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. и от 2007 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-100
от 07.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Разград

Осведомител "Димитров" Данчо Маринов Йонков

Дата на раждане: 10.02.1953
Място на раждане: с. Ловско, обл. Разград
Данчо Маринов Йонков Дата на раждане 10.02.1953 г. Място на раждане с. Ловско, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Петко Плачков на 08.04.1972 г., регистриран на 28.04.1972 г. Ръководил го служител о. р. Петко Плачков; о. р. Иван Ст. Иванов; о. р. Павел Гендов; о. р. Васил Келевджиев; о. р. Любомир Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР - отдел Сливен-III; управление III-IХ-III; управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4-2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25951 и работно дело IР-11157; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Лозница, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Димитров " Лефтер Маринов Едипов

Дата на раждане: 09.05.1961
Място на раждане: с. Церово, обл. Благоевград
Лефтер Маринов Едипов Дата на раждане 09.05.1961 г. Място на раждане с. Церово, обл. Благоевград Вербувал го служител Иван Стефанов Граховски на 07.10.1987 г. Ръководил го служител Иван Стефанов Граховски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; л. д . № ІА – 2974 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Церово, общ. Благоевград, издигнат от ПК "Европейски Избор на Благоевград Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 2-293
от 22.01.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Централна кооперативна банка

Осведомител "Димитров" Данчо Маринов Йонков

Дата на раждане: 10.02.1953
Място на раждане: с. Ловско, обл. Разград
Данчо Маринов Йонков Дата на раждане 10.02.1953 г. Място на раждане с. Ловско, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Петко Плачков на 08.04.1972 г., регистриран на 28.04.1972 г. Ръководил го служител о. р. Петко Плачков; о. р. Иван Ст. Иванов; о. р. Павел Гендов; о. р. Васил Келевджиев; о. р. Любомир Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР - отдел Сливен-III; управление III-IХ-III; управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4-2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25951 и работно дело IР-11157; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Член на управителен оран /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник – „МЕСКОМС” ЕАД, гр. Разград /"МЕСОКОМБИНАТ-РАЗГРАД" АД – по бюлетина/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-100/ 07.11.2012 – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Димитров" Кезим Мустафов Юсеинов

Дата на раждане: 07.02.1951
Място на раждане: с. Ръженово, обл. Хасково
Кезим Мустафов Юсеинов Дата на раждане 07.02.1951 г. Място на раждане с. Ръженово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стефан Лозев Лозев на 30.03.1985 г., регистриран на 29.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Лозев Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6 – 2 бр.; списък рег. № КА-26/ 04.06.1992 г. за унищожаване с протокол № 206/ 1990 г. личното дело на аг. "Димитров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Христо Ботев" - Сливен Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кезим Мустафов Юсеинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Димитров " Муса Мустафа Вакльов

Дата на раждане: 03.02.1960
Място на раждане: С. Бабяк, обл. Благоевград
Муса Мустафа Вакльов Дата на раждане 03.02.1960 г. Място на раждане С. Бабяк, обл. Благоевград Вербувал го служител Кап. Славчо Вангелов Славов на 01.11.1982 г., регистриран на 11.11.1982 г. Ръководил го служител Кап. Славчо Вангелов Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06, отдел 04, отделение 02; ОУ на МВР- Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2980 (Бл); работно дело IР-16058; работно дело IР-2087 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Белица, издигнат от ДПС Решение № 22/ 29.01.2008 г. 57 Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Димитров " Стоян Драганов Доспевски

Дата на раждане: 01.04.1965
Място на раждане: Гр. Самоков
Стоян Драганов Доспевски Дата на раждане 01.04.1965 г. Място на раждане Гр. Самоков Вербувал го служител Лейт. Георги Георгиев на 07.05.1981 г., регистриран на 18.05.1981 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Георгиев; Димитров; Георги Янев; ст. лейт. О. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-РУ-Самоков, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-33818; работно дело IР-13992; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Самоков, издигнат от ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Димитров " Янчо Атанасов Шопов

Дата на раждане: 17.09.1939
Място на раждане: Гр. Симеоновград
Янчо Атанасов Шопов Дата на раждане 17.09.1939 г. Място на раждане Гр. Симеоновград Вербувал го служител Грозю Бабамов на 25.06.1975 г., регистриран на 30.06.1975 г. Ръководил го служител Грозю Бабамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Симеоновград, издигнат от предизборна коалиция ”Тракия и Социална солидарност на пенсионерите и Решение № 22/ 29.01.2008 г. 192 социално слабите За Янчо Атанасов Шопов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Забележка: Обявените лица са по азбучен ред. Лицата, регистрирали се като кандидати за кметове и общински съветници и обявени с решение № 18/ 25.10.2007 г., не фигурират в настоящото решение. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 193 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Татяна Колева Кирякова ……………………. 5. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 194
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Димитров" Тодор Тодоров Александров

Дата на раждане: 23.10.1941
Място на раждане: с. Асеновци, обл. Плевен
Тодор Тодоров Александров Дата на раждане 23.10.1941 г. Място на раждане с. Асеновци, обл. Плевен Вербувал го служител вербуван на 23.03.1976 г., регистриран на 05.04.1976 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор при ОВМЦ-Бургас от 09.10.1990 г.. до 03.1993 г. Генерален директор при НВМС от 16.04.1993 г. до 06.12.1994 г. Главен директор при НВМС от 23.06.2003 г. до 03.02.2005 г. Главен директор на ГД КВМДХОЖ при НВМС от 03.02.2005 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Тодоров Александров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Тодор Тодоров Александров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More