Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Димитрова; Свобона намери 2 резултата / The search @pseudo Димитрова; Свобона found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент; секретен сътрудник "Димитрова; Свобона" Василка Радева Рангелова

Дата на раждане: 14.01.1940
Място на раждане: гр. Русе
Василка Радева Рангелова Дата на раждане 14.01.1940 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал я служител о. р. Сашо Узунов на 25.10.1982 г., регистрирана на 29.10.1982 г.; ст. лейт. Борислав Геновски на 17.06.1988 г., регистрирана в ПГУ на 04.07.1988 г. Ръководил я служител о. р. Сашо Узунов; ст. лейт. Борислав Геновски; о. р. Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-III по линия "анонимки"; ПГУ- III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Димитрова; Свобона Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 7336; предложение рег. № 395/ 1990 г. за изключване и унищожаване на личното и работното дело на аг. "Димитрова"; писмо вх. № 704/ 09.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 140/ 30.01.1990 г. материалите на аг. "Димитрова". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1995 г. до 1996 г. и от 1998 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Василка Радева Рангелова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; секретен сътрудник "Димитрова; Свобона" Василка Радева Рангелова

Дата на раждане: 14.01.1940
Място на раждане: гр. Русе
Василка Радева Рангелова Дата на раждане 14.01.1940 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал я служител о. р. Сашо Узунов на 25.10.1982 г., регистрирана на 29.10.1982 г.; ст. лейт. Борислав Геновски на 17.06.1988 г., регистрирана в ПГУ на 04.07.1988 г. Ръководил я служител о. р. Сашо Узунов; ст. лейт. Борислав Геновски; о. р. Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-III по линия "анонимки"; ПГУ- III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Димитрова; Свобона Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 7336; предложение рег. № 395/ 1990 г. за изключване и унищожаване на личното и работното дело на аг. "Димитрова"; писмо вх. № 704/ 09.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 140/ 30.01.1990 г. материалите на аг. "Димитрова". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по филология от 2003 г. до 2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Василка Радева Рангелова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More