Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Димитър (Димитров); Журин намери 1 резултата / The search @pseudo Димитър (Димитров); Журин found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; резидент "Димитър (Димитров); Журин" Георги Генов Бацинов

Дата на раждане: 11.02.1944
Място на раждане: с. Калипетрово, обл. Силистра
Георги Генов Бацинов Дата на раждане 11.02.1944 г. Място на раждане с. Калипетрово, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Христо Иванов Иванов на 06.04.1979 г., регистриран на 17.04.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Иванов Иванов; о. р. Гойчо Николов Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Димитър (Димитров); Журин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-530 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело на "Димитров" с рег. № 53441; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-448 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник – ЕТ "ГЕОРГИ БАЦИНОВ", с. Калипетрово, общ. Силистра Обявява установената и обявена с решение № 2-233/ 18.09.2013 г. – община Видин - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More