Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Димов, Мак намери 1 резултата / The search @pseudo Димов, Мак found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Димов, Мак" Вачо Димитров Баев

Дата на раждане: 25.01.1954
Място на раждане: гр. Сухиндол
Вачо Димитров Баев Дата на раждане 25.01.1954 г. Място на раждане гр. Сухиндол Вербувал го служител о. р. Малин Младенов на 23.02.1981 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Малин Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов, Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2182/ 08.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 105/ 03.05.1990 г. личното и работно дело на агент "Димов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 16.09.1985 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More