Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Димчо намери 2 резултата / The search @pseudo Димчо found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Димчо" Искра Живкова Сотирова

Дата на раждане: 30.06.1969
Място на раждане: гр. Варна
Искра Живкова Сотирова Дата на раждане 30.06.1969 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал я служител лейт. Светлин Евгениев Апостолов на 17.05.1988 г., регистрирана на 21.05.1988 г. Ръководил я служител лейт. Светлин Евгениев Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-3831 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-92/ 24.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-3831 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ в РТВЦ-Варна от 29.12.2003 г. до 10.06.2006 г. и от 10.07.2006 г. до 21.12.2006 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Агент "Димчо" Марин Иванов Иванов

Дата на раждане: 21.01.1956
Място на раждане: с. Дъбене, обл. Пловдив
Марин Иванов Иванов Дата на раждане 21.01.1956 г. Място на раждане с. Дъбене, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Иван Кънчев Рачев на 18.11.1976 г., регистриран на 16.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Кънчев Рачев; о. р. Бончо Бонев; о. р. Ленко Тодоров; о. р. Тошо Масларски; кап. Найденов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІ-ІІ, управление ІІІ-І-І, управление ІІІ-ІХ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело ІА-1849; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган-управител на "Терем-Цар Самуил" ЕООД, гр. Костенец от 16.08.2004 г. до 16.05.2006 г. и от 19.12.2009 г. до 21.02.2014 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Марин Иванов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More