Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Динков намери 1 резултата / The search @pseudo Динков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител; Агент "Динков" Цветан Илиев Павлов

Дата на раждане: 22.08.1952
Място на раждане: гр. Мездра
Цветан Илиев Павлов Дата на раждане 22.08.1952 г. Място на раждане гр. Мездра Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 17.03.1971 г., регистриран на 23.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; о. р. Иван Дим. Иванов; о. р. П. Зоров; о. р. Васил Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III – II армия-III; ДС, управление VI-VI; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Казанлък по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Динков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 375/ 19.03.1990 г. за унищожаване материалите от делото на "Динков". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Професионална гимназия по строителство - Казанлък Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Цветан Илиев Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 229/ 06.06.2011 г. – община Якоруда - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More