Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Динов намери 2 резултата / The search @pseudo Динов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Динов" Петьо Димитров Петев

Дата на раждане: 05.06.1956
Място на раждане: с. Горски извор, обл. Хасково
Петьо Димитров Петев Дата на раждане 05.06.1956 г. Място на раждане с. Горски извор, обл. Хасково Вербувал го служител регистриран на 28.08.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Радков; майор Руси Гочев Шопов; о. р. Димитър Панчов Радев; о. р. Стефан Ангелов Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Динов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4414 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 12.09.2006 г. до 14.07.2009 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Динов" Петьо Димитров Петев

Дата на раждане: 05.06.1956
Място на раждане: с. Горски извор, обл. Хасково
Петьо Димитров Петев Дата на раждане 05.06.1956 г. Място на раждане с. Горски извор, обл. Хасково Вербувал го служител регистриран на 28.08.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Радков; майор Руси Гочев Шопов; о. р. Димитър Панчов Радев; о. р. Стефан Ангелов Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Динов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4414 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Талин от 15.07.2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More